Să ne rugăm prin mijlocirea lui Guadalupe

Rugăciune.

Opus Dei - Să ne rugăm prin mijlocirea lui GuadalupeGuadalupe Ortiz de Landázuri

Venerabila

Guadalupe Ortiz de Landázuri

RUGĂCIUNE

Dumnezeul nostru, care vrei că toate femeile şi bărbaţii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului, dă-mi prin mijlocirea Venerabilei tale Guadalupe să învăţ și eu, asemenea ei, a indeplini munca zilnică cu dragoste, şi a transmite credinţa şi bucuria tuturor persoanelor care mă înconjoară pentru ca ei să adere celor care te cunosc şi te iubesc. Binevoieşte a o înalţa în slavă pe slujitoarea ta Guadalupe şi acordă-mi, prin mijlocirea sa, grația pe care ţi-o cer:.. (se cere). Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Conform decretelor Papei Urban al VIII-lea, declarăm că nu este în intenţia noastră să anticipăm judecata Autorităţii ecleziastice şi că această rugăciune nu îşi propune să slujească niciunei devoţiuni publice.