Rugăciune

Venerabilul Isidoro Zorzano

Rugăciune pentru uz particular

Dumnezeule atotputernic, care l-ai umplut pe Venerabilul tău Isidoro, de comori de har în împlinirea îndatoririlor sale în mijlocul lumii, fă ca şi eu să ştiu să-mi sfinţesc munca de fiecare zi, şi să le aduc lumina lui Hristos prietenilor şi colegilor mei; binevoieşte să-l cinsteşti pe slujitorul Tău şi dăruieşte-mi prin mijlocirea lui harul pe care Ţi-l cer ... (cererea). Amin.

Tatăl nostru. Născătoare de Dumnezeu. Mărire Tatălui.

Cf. decretelor Papei Urban al VIII-lea, declarăm că nu încercăm să anticipăm judecata autorităţii bisericeşti şi că această rugăciune nu are drept scop cultul public.