Rugăciune

Rugăciune pentru devoţiunea particulară

Dumnezeule Tată care i-ai copleșit cu harul tău pe slujitorii tăi Paquita și Tomás, ca să trăiască în mod creștinește viața de căsătorie și să-și îndeplinească datoriile lor profesionale și sociale, dăruiește-ne forța Iubirii, ca să putem răspândi în lume măreția fidelității și sfințeniei conjugale. Învrednicește-ne să-i preamărim pe slujitorii tăi și dăruiește-ne prin mijlocirea lor harul pe care ti-l cerem......

Amin!