Pisząc do świętego

Prezentujemy świeżo wydaną książkę Pisząc do świętego. Listy bł. Guadalupe Ortiz de Landázuri do św. Josemaríi Escrivy.

Kiedy w 1944 r. bł. Guadalupe, wówczas nauczycielka chemii w liceum, poznaje św. Josemaríę, odkrywa, że Bóg zaprasza ją na drogę świętości pośród świata realizowaną przez pracę zawodową. Kilka miesięcy po tym spotkaniu napisała swój pierwszy list, rozpoczynając go od słowa „Ojcze”. W ten sposób będzie się już zwracała zawsze do św. Josemaríi, a list, w którym prosiła o przyjęcie do Opus Dei, był pierwszym z ponad trzystu pięćdziesięciu, które do niego wysłała. Chodzi więc o korespondencję, która zaczyna się 19 marca 1944 r.
i kończy 22 czerwca 1975 r., na trzy dni przed śmiercią św. Josemaríi.

Mamy tu do czynienia z listami pisanymi z naturalnością osoby należącej do tej samej rodziny. Każdy z nich odzwierciedla spontaniczny charakter wyznań skierowanych do Ojca. Listy Guadalupe pokazują jej radosny i bezpośredni sposób bycia, a także odsłaniają kulisy jej codziennej walki o świętość.

Prezentowany w książce Pisząc do świętego wybór tekstów został podzielony na pięć obszernych rozdziałów. W ten sposób można lepiej dostrzec główne cechy życia Guadalupe, które mogą rzucić światło także na nasze życie.

Aby ułatwić lekturę, wszystkie teksty zostały opatrzone odpowiednimi przypisami wyjaśniającymi wyrażenia, których zrozumienie może okazać się trudne dla współczesnych czytelników.