Modlitwa do José María Hernández

Do prywatnego odmawiania.

Opus Dei - Modlitwa do José María Hernández

Panie, Boże nasz, który zechciałeś posłużyć się swoim sługą José Maríą, kapłanem, dla rozpowszechniania w różnych miejscach na świecie wezwania do świętości w zwyczajnym życiu, pomóż mi naśladować Jezusa Chrystusa i obcować z Nim poprzez moje codzienne zajęcia, aby nieść radość powołania chrześcijańskiego wielu duszom. Racz uczcić Twego sługę José Marię i przez jego wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.


Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, ze nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.

Obrazek hiszpańsku (PDF)