Modlitwa do Tomas i Paquita

Tomas Alvira i Paquita Dominguez – modlitwa do prywatnego odmawiania

Boże Ojcze, który napełniłeś twojego sługę Tomasa i twoją służebnicę Paquitę łaską, żeby po chrześcijańsku przeżywali swoje małżeństwo oraz swoje obowiązki zawodowe i społeczne. Napełnij nas mocą Twej miłości, abyśmy umieli szerzyć w świecie wielkość wierności i świętości małżeństwa. Racz uczcić Twoje Sługi i za ich wstawiennictwem udziel mi łaskę, o którą Cie proszę (wymień swoją prośbę). Amen.


Obrazka w PDF