Master plus wiza

Potrzebowałem, aby uniwersytet pozwolił mi później dołączyć na zajęcia

Photo: Loic Furhoff, Unsplash (CC)

Z bardzo ważnego powodu nie mogłem uczestniczyć od początku w zajęciach na studiach magisterskich, na które zostałem przyjęty. Uniwersytet powiedział mi, że ponieważ opuściłem pierwsze trzy tygodnie wykładów, nie mogłem zaliczać tego semestru.

Nie miałbym nic przeciwko opóźnieniu trochę tych studiów, ale to oznaczałoby niemożliwość zamieszkania w moim nowym kraju pobytu, ponieważ indeks studencki był dla mnie warunkiem do uzyskania wizy. Modliłem się do Guadalupe i w końcu uniwersytet pozwolił mi dołączyć do rozpoczętego już semestru zajęć.

J.G.V.M., Hiszpania, 4 lipca 2017 r.