Czym jest Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża?

Ten film wyjaśnia pokrótce działalność Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, stowarzyszenia kapłanów nierozerwalnie związanego z Prałaturą Opus Dei, którego celem jest wspieranie świętości kapłanów diecezjalnych w pełnieniu ich posługi w służbie Kościoła.