Aantal artikelen: 70

​Vorming in geestelijk vermogen tot onderscheiding

Laten we samen bidden zodat de hele kerk de noodzaak inziet van vorming in geestelijk onderscheidingsvermogen, op persoonlijk en op het niveau van de samenleving.

Van de paus en de Kerk

Paus: "Zeg 'Nee' tegen corruptie"

Paus Franciscus vraagt om te bidden, "zodat zij die materiële, politieke of spirituele macht hebben zich niet laten beheersen door corruptie."

Van de paus en de Kerk

​Paus vraagt gebed voor religieuze minderheden in Azië

“Laten we bidden voor hen allen, zodat in de Aziatische landen christenen, evenals andere religieuze minderheden, hun geloof in volledige vrijheid kunnen beleven.”

Van de paus en de Kerk

Paus: Ouderen zijn de toekomst

Deze maand vraagt de paus ons om te bidden voor de ouderen. Van wie zullen we meer leren dan van hen die het langst hebben geleefd? Laten we voor hen zorgen. Zij zijn de toekomst.

Van de paus en de Kerk

​De verkondiging van het Evangelie in Azië

Deze maand vraagt de paus ons om te bidden voor Azië - een enorm groot continent waarin verschillende religies samenleven en waarin de christenen een minderheid zijn. Laten we luisteren naar hun getuigenis en leren van hun openheid naar anderen.

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus: De rechten van werknemers en werklozen

Laten we bidden, broeders en zusters, voor de wereld van de arbeid – dat het respect en de bescherming van de rechten van iedereen verzekerd worden en dat werklozen de gelegenheid krijgen om, door hun werk, bij te dragen tot de opbouw van het algemeen welzijn.

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus: Parochies in dienst van de zending

Laten we bidden voor onze parochies – dat ze geen zakelijke bedrijven worden, maar dat ze, geïnspireerd door een missionaire geest, plaatsen worden van geloofsoverdracht en van getuigenis van de liefde.

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus: Bid voor hedendaagse kunstenaars

"Laten we bidden voor de kunstenaars van vandaag, opdat zij ons door de vruchten van hun creativiteit helpen om de schoonheid van de schepping te ontdekken."

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus: Bid voor hen die veraf staan van het christelijk geloof

"Laat we bidden voor onze broeders die van hun geloof zijn afgedwaald, zodat zij door ons gebed en evangelisch getuigenis de schoonheid van het christelijk leven kunnen herontdekken."

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus: Help vervolgde christenen

Paus Franciscus vraag voor vervolgde christenen steun, gebed en materiële hulp van de hele Kerk.

Van de paus en de Kerk