Aantal artikelen: 84

Paus: Voor kerkelijke bewegingen en groepen

Laat ons bidden dat de kerkelijke bewegingen en groepen elke dag hun zending, een evangeliserende zending, herontdekken en dat zij hun charisma’s in dienst stellen van de noden van de wereld.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor geweldloosheid

In zijn video van april, geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, doet de paus aan het eind een oproep: “Laten we geweldloosheid, zowel in het dagelijks leven als in internationale betrekkingen, tot leidraad van ons handelen maken”.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor slachtoffers van misbruik

Laten we bidden voor hen die lijden door het kwaad dat leden van de kerkgemeenschap hen hebben aangedaan: dat zij in de Kerk zelf een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn en lijden.

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus – Voor de parochies

Laten we bidden dat parochies, door de verbondenheid, de verbondenheid van de mensen, de kerkelijke verbondenheid centraal te stellen, steeds meer gemeenschappen worden van geloof, broederschap en gastvrijheid voor de meest behoeftigen.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de opvoeders

Paus Franciscus stelt opvoeders voor “een nieuw element aan hun lessen toe te voegen: de broederschap”. Hij nodigt hen uit om “gemeenschapsbouwers te zijn” en bidt dat zij “geloofwaardige getuigen zullen zijn, die broederschap onderwijzen in plaats van confrontatie”.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor non-profit vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligerswerk. Inzet. Coördinatie. Dit zijn de drie sleutelwoorden van de decembervideo van de Paus, aangeboden door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor kinderen die lijden

Laten we bidden voor kinderen die lijden, in het bijzonder daklozen, wezen en oorlogsslachtoffers. Moge hun toegang tot onderwijs en de mogelijkheid tot genegenheid binnen hun familie gewaarborgd worden.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor een Kerk die open staat

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor de afschaffing van de doodstraf

Er zijn vele redenen om “NEE” te zeggen tegen de doodstraf.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor kleine en middelgrote ondernemers

Laten we bidden voor de kleine en middelgrote ondernemingen; mogen zij midden in de economische en sociale crisis manieren vinden om door te gaan en hun gemeenschap te dienen.

Van de paus en de Kerk