Tag: Sacramentsdag

Er zijn 2 resultaten voor "Sacramentsdag"

Sacramentsdag

“Dit is Mijn Lichaam” en Jezus offerde Zich, Zich verbergend onder de gedaante van brood - Nu is Hij daar, met zijn Vlees en Bloed, zijn Ziel en zijn Godheid, juist zoals op de dag dat Tomas zijn vingers in zijn glorierijke wonden legde. En toch ga je zo dikwijls langs Hem zonder dat je ook maar een gebaar van een groet maakt uit simpele hoffelijkheid, wat je zelfs al doet bij een bekende die je tegenkomt. Je hebt heel wat minder geloof dan Tomas! (De Voor 684)

De Eucharistie maakt de Kerk

Paus Franciscus sprak voorafgaand aan het Angelus-gebed over het hoogfeest van het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus, over de “twee effecten van de kelk die gedeeld wordt en het brood dat gebroken wordt: het mystieke effect en het gemeenschapseffect.”