Aantal artikelen: 125

Brief van de prelaat (februari 2016)

De prelaat vraagt ons met nadruk om tijdens de Vastentijd deze woorden van de heilige Jozefmaria eigen te maken: "een dag bestaat niet uit één bekering, maar uit vele bekeringen."

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (januari 2016)

In de eerste brief van 2016 schrijft de prelaat van het Opus Dei over de heilige Maagd Maria, de noodzaak van het gewetensonderzoek en het Jubileumjaar van de Barmhartigheid in de Kerk.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (december 2015)

Bisschop Javier Echevarria stelt deze maand de betekenis van Advent centraal, "weken van blijdschap waarin we ons vol ongeduld voorbereiden op Kerstmis."

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (november 2015)

De prelaat schrijft over de gezegende zielen in het vagevuur en de uitersten: “Dankzij Christus heeft de christelijke dood een positieve betekenis."

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat voor het Jaar van de Barmhartigheid

"Laten wij de Paus danken, met daden en met gebed, voor het afkondigen van dit bijzondere jubileum, dat een echte tijd van genade voor de Kerk en voor de wereld is."

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (oktober 2015)

Een nieuwe verjaardag van de stichting van het Opus Dei en de oproep van paus Franciscus om degenen te helpen die noodgedwongen hun thuisland hebben moeten verlaten zijn de centrale punten van deze maandelijkse brief.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (september 2015)

In de brief van deze maand legt mgr. Javier Echevarría de relatie uit tussen het Kruis en de vreugde. Ook roept hij op tot een intensief gebed voor de gezinnen in de komende weken.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (augustus 2015)

In de brief van augustus spreekt mgr. Javier Echevarría over de roeping tot het huwelijk en tot het celibaat, een oproep die God tot ieder schepsel richt. Ook brengt hij in dit Mariajaar voor het gezin enkele overwegingen naar voren over de rol van de ouders bij de opvoeding van de kinderen.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (juli 2015)

In deze brief brengt mgr. Javier Echevarría onder de aandacht dat het in een gezin belangrijk is dat men elkaar helpt om te groeien in geloof en christelijk leven.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (juni 2015)

De prelaat vervolgt in zijn brief zijn beschouwingen over het gezin. “De aardse weg van de heilige Jozefmaria is vol van zijn liefdevolle aanmoediging om voortdurend de geest van heiligheid van het huisje van Nazareth te verspreiden.”

Pastorale brieven en berichten