Aantal artikelen: 33

“Met de anderen bezig houden en zichzelf vergeten”

De werkelijke hindernissen die je van Christus verwijderd houden - de hoogmoed, de zinnelijkheid... -, worden overwonnen met gebed en boete. En bidden en versterven is ook zich met de anderen bezig houden en zichzelf vergeten. Als je zo leeft, zul je zien, hoe het overgrote deel van de tegenslagen die je hebt, als vanzelf verdwijnt. (De Kruisweg, statie 10, overweging 4)

Dagelijkse teksten

“Je denkt alleen maar aan ‘jezelf’”

Egoïst. - Je denkt alleen maar aan 'jezelf'. - Het lijkt wel, of je niet in staat bent je de broederlijke gevoelens van Christus eigen te maken: je ziet anderen niet als broeders, maar als springplanken. Ik voorzie je volledige mislukking. - En wanneer je in de put zit, zul je van de anderen die naastenliefde verwachten, die je nu zelf niet wilt beoefenen. (De Weg, 31)

Dagelijkse teksten

“De liefde is het zout van het apostolaat"

Neem de naastenliefde als uitgangspunt bij alles wat je doet: een naastenliefde die geen grenzen kent en niemand buitensluit. Aan deze deugd zijn de leerlingen van de Meester te herkennen.

Dagelijkse teksten

“Het volk van de kinderen van God”

Kinderen van God. Dragers van de enige vlam die de weg van de mensen op aarde kan verlichten; van het enige licht waarvoor schaduw, schemer of duisternis wijkt. De Heer gebruikt ons als fakkels om dat licht te laten schijnen... Het hangt van ons af of veel mensen niet langer in de duisternis blijven, maar de paden volgen die naar het eeuwig leven leiden. (De Smidse, 1)

Dagelijkse teksten

“Volmaakte mensen vind je alleen in de hemel”

Wat heeft die ander een gebreken! Ja - maar, op de eerste plaats vind je volmaakte mensen alleen in de hemel en op de tweede plaats sleep ook jij het jouwe aan gebreken mee en ondanks alles verdragen anderen je toch, sterker, ze hebben zelfs respect voor je. Want ze geven om je met de liefde die Jezus voor de zijnen had, die ook met heel wat zwakheden behept waren! Leer daar van! (De Voor, 758)

Dagelijkse teksten

“Laat ik nooit ophouden de naastenliefde te beoefenen”

God volmaakt liefhebben is niet te verenigen met je te laten overheersen door je egoïsme - of je apathie - in de omgang met de naaste. (De Voor, 745)

Dagelijkse teksten

“Iedereen verontschuldigen”

Je bent alleen goed, als je de goede eigenschappen en de deugden van de anderen weet te zien. Als het nodig is iemand terecht te wijzen, doe het dan met liefde, op een geschikt moment, zonder te vernederen..., en met de houding zelf lering te trekken uit je terechtwijzing en je te beteren. (De Smidse, 455)

Dagelijkse teksten

“Christus moet opnieuw onder de armen worden gebracht”

De massa's zijn - het pad van de terechte ontevredenheid - ingeslagen en ze blijven die richting volgen. Droevig, maar hoeveel van de mensen die geestelijk of materieel in nood verkeren, zijn door ons toedoen rancuneus! Christus moet opnieuw onder de armen en eenvoudigen worden gebracht: juist bij hen is Hij het liefst. (De Voor, 228)

Dagelijkse teksten

“Als het nodig is terecht te wijzen, doe het dan met liefde”

Je bent alleen goed, als je de goede eigenschappen en de deugden van de anderen weet te zien. - Als het nodig is iemand terecht te wijzen, doe het dan met liefde, op een geschikt moment, zonder te vernederen..., en met de houding zelf lering te trekken uit je terechtwijzing en je te beteren. (De Smidse, 455)

Dagelijkse teksten

“Verwaarloos de broederlijke vermaning niet”

Broederlijke vermaningen geven is een duidelijk bewijs van de bovennatuurlijke deugd van de liefde. Verwaarloos dit niet. Het kan moeite kosten; het is gemakkelijker het uit de weg te gaan - veel gemakkelijker zelfs! - maar dat is niet bovennatuurlijk. - En van die nalatigheden zul je rekenschap moeten geven aan God. (De Smidse, 146)

Dagelijkse teksten