Number of articles: 30

“Laat ik niet weer opnieuw laag bij de grond fladderen!”

Heer Jezus, maak dat ik uw genade duidelijk ervaar en daar zodanig aan meewerk dat mijn hart zich van alle ballast ontdoet... en U het helemaal kunt vullen. U, mijn Vriend, mijn Broer, mijn Koning, mijn God, mijn Liefde! (De Smidse, 913)

Dagelijkse teksten

“De Heer wil van mijn hart zijn troon maken”

Zoveel jaren heb ik dagelijks gecommuniceerd! - Een ander zou heilig zijn geworden, heb je me gezegd, en ik ben nog altijd dezelfde! - Kind, heb ik geantwoord, ga door met je dagelijkse communie en denk: wat zou er van mij geworden zijn, als ik niet dagelijks gecommuniceerd had? (De Weg, 534)

Dagelijkse teksten

“Wij gaan de Heer ontvangen”

Heb je wel eens bedacht hoe je je erop zou voorbereiden de Heer te ontvangen, als je maar één keer in je leven te communie zou kunnen gaan? Laten we God danken omdat wij zo gemakkelijk tot Hem kunnen naderen, maar... laten wij dat doen door ons daar heel goed op voor te bereiden. (De Smidse, 828)

Dagelijkse teksten

“Jezus is met ons!”

In het heilig misoffer neemt de priester het Lichaam van onze God en de kelk met zijn Bloed, heft ze boven alle dingen van de aarde uit en zegt: Per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso, door mijn Liefde en met mijn Liefde en in mijn Liefde! Verenig je met dat gebaar. Sterker nog: maak het tot een deel van je leven. (De Smidse, 541)

Dagelijkse teksten

“Gemeenschap van de heiligen”

Laat iedereen van jullie een bijzondere gemeenschap van de heiligen beleven: dan zal iedereen zowel tijdens de innerlijke strijd als bij de uitoefening van het beroep, de vreugde en de kracht voelen niet alleen te staan. (De Weg, 545)

Dagelijkse teksten

“God is hier”

“Nederigheid van Jezus: in Betlehem, in Nazaret, op de Calvarieberg... - Maar nog meer vernedering in de heilige Hostie; meer dan in de stal, dan in Nazaret, dan aan het Kruis. Daarom, hoezeer ben ik niet verplicht van de Mis te houden! (“Onze” Mis, Jezus...). (De Weg, 533)

Dagelijkse teksten

“Steun mij in mijn zwakheid”

Zeg Hem als je Hem ontvangt: Heer, ik vertrouw op U, ik aanbid U, ik bemin U, vermeerder mijn geloof. Steun mij in mijn zwakheid, U hebt immers in de Eucharistie willen blijven om - zelf zo weerloos - de zwakheid van uw schepselen weg te nemen. (De Smidse, 832)

Dagelijkse teksten

“De Mis is een goddelijk gebeuren”

Is het niet vreemd, dat veel christenen, die alles op hun gemak en zelfs met enige plechtigheid doen in het maatschappelijke leven (dan kennen zij geen haast), in hun weinig actieve beroepsleven, aan tafel en bij hun ontspanning (dan hebben ze al evenmin haast), opeens gehaast worden en er bij de priester op aandringen alles zo snel mogelijk te doen, in hun verlangen om op de tijd die bestemd is voor het heilig Misoffer nog te beknibbelen? (De Weg, 530)

Dagelijkse teksten

“Ga dikwijls een bezoek brengen bij het tabernakel”

Ga dikwijls een bezoek brengen bij het tabernakel, ook al is het alleen maar met je hart, om vertrouwen en rust te krijgen, maar ook liefde... en om liefde te geven! (De Smidse, 837)

Dagelijkse teksten

“Een persoonlijke ontmoeting met God”

Zeg Hem als je Hem ontvangt: Heer, ik vertrouw op U, ik aanbid U, ik bemin U, vermeerder mijn geloof. Steun mij in mijn zwakheid, U hebt immers in de Eucharistie willen blijven om - zelf zo weerloos - de zwakheid van uw schepselen weg te nemen. (De Smidse, 832)

Dagelijkse teksten