“Christus aan de top van alle activiteiten plaatsen”

Iedere bezigheid - of die menselijk gezien belangrijk is of niet - moet voor jou een middel zijn om God en de mensen te dienen. Dat geeft de ware dimensie aan ons handelen. (De Smidse, 684)

Werk altijd en in alles met offergeest, zodat je Christus aan de top van alle activiteiten van de mensen kunt plaatsen.
De Smidse, 685

Ook bij de kleine, dagelijks terugkerende dingen gaat het erom aan de genade te beantwoorden. Ze kunnen onbelangrijk lijken, maar zij hebben de grootheid van de Liefde in zich.
De Smidse, 686

Vergeet niet dat ieder werk, dat menselijk gezien waardig, edel en nobel is, verheven kan - en moet! - worden tot de bovennatuurlijke orde, waardoor het een goddelijke bezigheid wordt.
De Smidse, 687

Jezus, onze Heer en ons voorbeeld, groeide op en leefde als één van ons. Zo openbaarde Hij ons dat het menselijk leven - ook dat van jou - met al zijn gewone, dagelijkse bezigheden, een goddelijke betekenis heeft met eeuwigheidswaarde.
De Smidse, 688