Contact

Als u vragen heeft of met ons in contact wilt komen, vul dan het onderstaande formulier in. We nemen dan binnenkort contact met u op.

Bericht voor het Informatiebureau van het Opus Dei in:

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat de Prelatuur van het Opus Dei verantwoordelijk is voor de verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens. Het doel van de verwerking is het communiceren van informatie en het verzenden van de vereiste abonnementen op basis van de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene om de noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken, internationaal te communiceren en door te geven.

U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uitoefenen door u schriftelijk, met een kopie van officieel identificatiedocument, te richten tot de Prelatura del Opus Dei, Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Madrid - Spanje) of per e-mail aan de functionaris gegevensbescherming dpo@opusdei.org. Zie voor meer informatie privacybeleid.