Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977 – behandelt diverse aspecten van het christelijk leven: de grootsheid van het dagelijkse leven, de gave van de vrijheid, het belang van de natuurlijke deugden, de nederigheid, de onthechting, de kuisheid, het gebed, het geloof, de hoop, de liefde, het apostolaat … De stijl is helder en toegankelijk voor iedereen.

Dit is het eerste postume werk van de heilige Jozefmaria. Het werd gepubliceerd in 1977. Het bevat achttien preken van 1941 tot 1968 met thema's zoals: de grootsheid van het dagelijks leven, de gave van de vrijheid, het belang van de natuurlijke deugden, de nederigheid, de onthechting, de kuisheid, het gebed, het geloof, de hoop, de liefde en het apostolaat. De schrijver wil de lezer zo helpen met God bevriend te worden.

Men zou dit boek kunnen omschrijven als een ode aan het dagelijks leven, want het is tot gewone gelovigen gericht. Het stelt hun als ideaal een contemplatief leven midden in de wereld voor. Zo lezen we in de preek Op weg naar heiligheid: “We beginnen met mondgebeden die velen van ons van kindsbeen af gebeden hebben. Het zijn vurige en eenvoudige zinnen, gericht tot God en zijn Moeder, die onze Moeder is. [...] Is dat niet – op de een of andere manier – het begin van contemplatie, een onomstotelijk bewijs van vertrouwvolle zelfgave? Denk eens aan de zinnen van twee personen die elkaar beminnen. Wat doen ze? Alles wat ze zijn en hebben is voor hun beminde.

Eerst een schietgebed, dan nog een, en nog een... totdat deze godsvrucht onvoldoende lijkt, omdat woorden uiteindelijk maar pover zijn...: men laat de goddelijke intimiteit haar gang gaan, in een beschouwen van God zonder rust of vermoeidheid. Terwijl wij de werkzaamheden, die passen bij onze omstandigheden en ons beroep, ondanks onze vergissingen en beperkingen, zo volmaakt mogelijk verrichten, verlangt de ziel te ontsnappen. Zij gaat naar God, als een stuk ijzer dat door de magneet wordt aangetrokken. Zij begint Jezus op een effectieve manier lief te hebben, met een lieflijke ontroering.”

Van het boek zijn meer dan 400.000 exemplaren verschenen. Er bestaan uitgaven in dertien talen.

Lees het boek on-line op www.escrivaworks.nl

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl.