Nieuws

De zaak wordt onderzocht in het bisdom Boston waar father Joseph in 1983 stierf.

De openingszitting vond plaats op 2 juni 2011 in Boston. Met deze stap is het onderzoek naar het leven en de deugden van father Joseph officieel gestart. Het tribunaal dat tijdens deze zitting werd ingesteld, neemt getuigenverklaringen van mensen die hem hebben gekend op.

Op 22 mei 2014 sloot kardinaal Seán O'Malley in Boston de diocesane fase van het proces. Alle documentatie is ter bestudering ingestuurd naar de Congregatie voor Heiligverklaringen in Rome. Kardinaal O'Malley zei bij deze gelegenheid: "Father Joseph heeft ons geleerd, dat het beleven van de christelijke deugden in het dagelijks leven kan worden bereikt als we ons hart en ziel openen voor de genade die God ons geeft."

(Engelstalige video van RomeReports over de opening van het zaligverklaringsproces van father José Luis Múzquiz)