Gebed

voor privé-devotie

Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring

God, U hebt Uw dienaar Joseph geholpen met edelmoedigheid en eenvoud te werken. Hij bracht aan velen de boodschap van de heiliging van het leven midden in de wereld, door hen te leren om vreugde en vrede te vinden in het dagelijks leven. Help mij om voor alles het Koninkrijk van God te zoeken, door de heiliging van de dagelijkse arbeid en de edelmoedige toewijding aan het heil van de zielen. Wil Uw dienaar Joseph verheerlijken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag… (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Met kerkelijke goedkeuring

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Joseph Múzquiz, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail info.nl@opusdei.org.