Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen.

Zij luisterde naar niemand
Een paar maanden geleden belde mij zus om me te zeggen dat het niet goed ging met haar dochter. Ze had een vriend die niet bij haar paste. Een keer liep ze van huis weg, maar omdat ze minderjarig is, moest ze weer terugkomen. Ze heeft op verschillende scholen gezeten, maar er geen enkele afgemaakt. Ik heb haar toen een brief geschreven, maar mijn zus zei me later dat mijn nichtje die in de prullenbak had gegooid: ze luisterde naar niemand.

Ik beval haar al aan bij Montse, maar in die situatie verdubbelde ik mijn gebeden. Ik drong er bij Montse op aan dat mijn nichtje haar vriend zou verlaten en weer op een goed spoor zou komen. Een paar weken daarna sprak ik weer met mijn zus. Met enorme blijdschap vertelde ze me dat haar dochter de relatie met haar vriend had verbroken. Ze had gesolliciteerd waar haar oudste broer werkte en was daar aangenomen. Bovendien staat haar werkrooster toe dat ze door kan leren. Ik heb Montse voor dit alles bedankt. M.C.

Mijn dochter glimlachte niet meer
Mijn dochter heeft depressies gehad. Ze was altijd treurig gestemd en als kind wilde ze nooit buiten spelen. Ik maakte me daar grote zorgen over en vroeg God herhaaldelijk dat Hij haar tenminste liet glimlachen.

Zoals gewoonlijk ging ik op zondag naar de Mis. Bij de ingang zag ik een folder liggen met een foto van een glimlachend meisje. Ze deed me meteen aan mijn dochter denken en toen ik het gebed bad vroeg ik haar alleen dat mijn dochter zoals zij mocht glimlachen. Elke dag bad ik het gebed en vroeg ik hetzelfde.

Nu, dankzij God en Maria en op voorspraak van Montserrat Grases, glimlacht mijn dochter niet alleen, ondanks haar ziekte gaat ze ook naar buiten en is ze opgewekt. Ik vertel dit opdat het mag bijdragen aan de zaligverklaring van Montse.