Gebed

tot de eerbiedwaardige dienares van God: Montse Grases (voor privé-devotie)

Download Bidprentje PDF
Meld ons uw gebedsverhoring

Heer, Gij hebt uw dienares Montse de genade gegeven om kalm en opgewekt uw goddelijke wil te aanvaarden en deze overgave met een bewonderenswaardige eenvoud midden in de wereld te beleven: geef dat ook ik met liefde mijn dagelijkse bezigheden aan U mag opdragen en ze omzet in en chrstelijke dienst aan de naaste. Gewaardig U uw dienares te verheerlijken en verleen mij op haar voorspraak de gunst die ik U vraag...(eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Wie een gunst heeft ontvangen op haar voorspraak, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam.

E mail: info.nl@opusdei.org Met kerkelijke goedkeuring