Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen.

Onbekende infectie

Mijn kleinzoon had zes dagen koorts, zonder dat vier dagen antibiotica enig effect had. ’s Ochtends brachten we hem met hoge koorts, diarree en overgeven naar het ziekenhuis. Onderzoek op dezelfde dag wees een verhoogde concentratie van witte bloedlichaampjes uit, maar ze konden de infectie niet lokaliseren. Hij kreeg een infuus, lag in bed met hoge koorts en wilde zelfs niet een beetje water drinken.

’s Avonds zei de dokter ons dat hij bezorgd was. De kinderartsen namen het besluit mijn kleinzoon die nacht geen enkel medicijn toe te dienen en te kijken wat voor effect dat zou hebben. Na vijf uur nagenoeg zonder slaap waren hij en z’n moeder helemaal uitgeput. Ik liet ze in het ziekenhuis achter met de gedachte dat het zonder medicijnen de beroerdste nacht zou worden. Met grote zorg kwam ik thuis.

Daar voelde ik een diepe noodzaak om te bidden. Mijn gedachten gingen uit naar dokter Cofiño. Ik kon zijn bidprentje niet vinden, maar begon hem te vragen bij God voor te spreken opdat Hij de kinderartsen inzicht mocht geven en ons de snelle genezing van mijn kleinzoon zou verlenen.

De volgende morgen was de situatie compleet veranderd. Hij had die nacht goed geslapen. De volgende dag verdween de koorts, verminderde de diarree en kreeg hij weer trek. De dag daarna werd hij uit het ziekenhuis ontslagen en zonder medicijnen is hij snel hersteld. Mijn dankbaarheid gaat uit naar dokter Cofiño. A. de F. De verwachte baby

Samen met mijn man bad ik op voorspraak van dokter Cofiño opdat wij een kind mochten verwachten. Na twee maanden werd ons het blije nieuws gegeven dat ik zwanger was. Wij danken God voor deze gunst op voorspraak van dokter Cofiño. C.F.