Gebed Dora

Bidprentje voor privédevotie

Download bidprentje
Meld ons uw gebedsverhoring

Dienares van God

Dora del Hoyo

GEBED (voor privé gebruik)

God, U hebt uw dienares Dora geroepen om zich aan het werk in huis en aan de zorg voor de familie te wijden, zoals de heilige Maagd Maria in Nazareth deed. Help mij om U in de omstandigheden van elke dag te ontmoeten en voor de anderen een thuis te scheppen door mijn werk zoals Dora, in de geest van de heilige Jozefmaria, opgewekt en met offergeest te doen. Gewaardig U uw dienares Dora te verheerlijken en verleen mij op haar voorspraak de gunst die ik U vraag … (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

In overeenstemming met de decreten van paus Urbanus VIII verklaren wij dat dit gebed niet beoogt vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag. Het gebed is ook niet bestemd voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Met kerkelijke goedkeuring.

Wie op haar voorspraak een gunst heeft ontvangen en dit kenbaar wil maken, wordt verzocht bericht te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail: info.nl@opusdei.org.