Biografie Dora

Dora del Hoyo wijdde zich gedurende haar leven aan huishoudelijke taken in de centra van het Opus Dei, deed haar werk met liefde voor God, met veel genegenheid voor andere mensen en met grote professionele competentie, die ze gedurende haar hele leven verder wilde verbeteren.

Dora del Hoyo

Dora del Hoyo werd op 11 januari 1914 in Boca de Huergano (Leon, Spanje) geboren. In 1939 verhuisde ze naar Madrid. Na bij diverse families in Madrid in de huishouding te hebben gewerkt, begon zij te werken in La Moncloa, een studentenhuis geleid door leden van het Opus Dei. Daar ontmoette ze de heilige Jozefmaria en leerde er haar werk te heiligen in overeenstemming met de geest van het Opus Dei. In Bilbao, op 14 maart 1946, vroeg zij om toelating tot het Opus Dei. Zij wilde hiermee de apostolaatswerken van het Opus Dei helpen door hetzelfde werk te doen als ze voorheen deed.

De bovenstaande documentaire is beschikbaar in zes talen: Spaans, Engels, Frans, Italiaans, Kroatisch en Portugees (Brazilië). De dvd met de documentaire over Dora del Hoyo’s leven kan verkregen worden via Beta Films: klik hier.

Op 27 december 1946 verhuisde ze op uitnodiging van de heilige Jozefmaria naar Rome, waar ze de rest van haar leven doorbracht. Door haar voorbeeld en vriendschap hielp ze bij het geven van professionele en spirituele vorming aan mensen uit alle delen van de wereld en droeg ze bij aan de uitbreiding van de apostolaatswerken van het Opus Dei. Zij wijdde zich gedurende haar leven aan huishoudelijke taken in de centra van het Opus Dei, deed haar werk met liefde voor God, met veel genegenheid voor andere mensen en met grote professionele competentie, die ze gedurende haar hele leven verder wilde verbeteren.

Na haar dood hebben meer dan driehonderd mensen (in meerderheid vrouwen die hetzelfde werk verrichtten) schriftelijk hun dankbaarheid betuigd over het christelijke voorbeeld van Dora’s leven. Ook zijn er in vele brieven op haar voorspraak verkregen gunsten gestuurd.

De start van elk heiligverklaringsproces is een respons op de spontane devotie die voortkomt uit het levende geloof van het volk van God, waarvan de authenticiteit wordt getest in het onderzoeksproces van de Kerk.

De prelaat van het Opus Dei, Mgr. Javier Echevarria, vergezelde de kist van Dora del Hoyo tijdens de overplaatsing.

Nu voldaan is aan de eisen die het Canoniek Wetboek stelt, heeft de prelaat van het Opus Dei, bisschop Javier Echevarria, besloten om een onderzoek te starten naar haar leven en deugden door een onderzoekscommissie tribunaal in te stellen.

Gedurende de plechtigheid zei de prelaat: “Ik ben meer en meer overtuigd van de fundamentele rol die deze vrouw had en zal hebben voor het leven van de Kerk en samenleving. God riep Dora del Hoyo om in haar werk taken uit te voeren die vergelijkbaar zijn met die van Onze Lieve Vrouwe in haar huis in Nazareth.”

“Het christelijk voorbeeld en geloof van deze vrouw,” zo vervolgde hij, “helpt het ideaal te versterken van een geest van dienstbaarheid en het belang van het gezin, een ware huiskerk, in onze samenleving te verspreiden, dat zij concretiseerde in haar genereus en vreugdevol dagelijks werk.”

De belangrijkste betekenis van elk heiligverklaringsproces is het stimuleren van de Kerk en de gelovigen. Dit proces zal bijdragen aan het beter begrijpen van het leven van zelfgave aan God dat Dora del Hoyo met vreugde beleefde in haar dagelijks huishoudelijk werk.

Zoals op het bidprentje voor privédevotie tot Dora del Hoyo staat: “Heer, u riep Dora tot het werk in dezelfde taken die de heilige Maagd Maria uitvoerde in het huis in Nazareth. Help mij om u te ontdekken in alledaagse omstandigheden en de familiaire warmte uit te stralen die zij liet zien in haar vreugdevolle, onbaatzuchtig werk, geïnspireerd door de leer van de heilige Jozefmaria.”

Download bidprentje

Meld ons uw gebedsverhoring