De vreugde van het geven

Medewerkers van het Opus Dei werken soms ook mee aan sociale initiatieven om enigszins tegemoet te komen aan de landelijke of lokale behoeften, zoals scholen, beroepsopleidingen, universiteiten, klinieken, centra voor de ontwikkeling en opleiding van de vrouw, studentenhuizen, apotheken, enz.

Gelovigen van de Prelatuur van het Opus Dei en katholieke en niet-katholieke medewerkers richten, samen met vele anderen, in de hele wereld centra op voor educatief, sociaal en cultureel werk, om enigszins tegemoet te komen aan de landelijke of lokale behoeften, zonder onderscheid naar ras, godsdienst of sociale klasse: ”We moeten” – zei de heilige Jozefmaria – “strijd voeren tegen de ellende, de onwetendheid, de ziekte en het lijden.” Onder deze projecten bevinden zich scholen, beroepsopleidingen, universiteiten, klinieken, centra voor de ontwikkeling en opleiding van de vrouw, studentenhuizen, apotheken, enz.

“Wij moeten ons zo gedragen dat wie ons ziet, kan zeggen: dit is een christen, want hij haat niet, hij heeft begrip, hij is niet fanatiek, hij kan zich beheersen en offers brengen, hij draagt vrede uit en hij heeft lief.” Heilige Jozefmaria

Het zijn professionele initiatieven, met een sterk accent op de directe aandacht voor de persoon. De heilige Jozefmaria verklaarde dat “het juist onze instelling is om initiatieven vanaf de basis te stimuleren. En aangezien de omstandigheden, behoeften en mogelijkheden van ieder volk of sociale groepering onderling heel divers zijn, worden er in ieder land die concrete apostolische activiteiten georganiseerd die op dat moment het meest geschikt zijn: van universitair centrum of studentenhuis tot apotheek of landbouwopleiding voor de plattelandsbevolking.”