Medewerkers van het Opus Dei in het kort

Antwoorden op vragen over wat een medewerkers is, wat een medewerker wordt en hoe je het kunt worden.

Folder medewerkers Opus Dei

Wat is een medewerker van het Opus Dei?

Medewerkers zijn mannen of vrouwen die, zonder deel uit te maken van de prelatuur van het Opus Dei, op verschillende manieren behulpzaam zijn bij apostolische activiteiten. Hiervoor is geen speciale roeping vereist.

Medewerkers zijn over het algemeen familieleden, vrienden, collega’s en buren van de gelovigen van het Opus Dei. Zij nemen deel aan de geestelijke vorming, of zien het belang van het humane en maatschappelijke aspect van de verschillende apostolische projecten van het Werk. Velen van hen zijn katholiek, andere christenen, of mensen die tot andere godsdiensten behoren of geen geloof belijden.

Wat doet een medewerker van het Opus Dei?

Een medewerker zegt toe om geestelijk of materieel bij te dragen aan apostolische activiteiten van het Opus Dei.

Dat kan door bij voorkeur dagelijks te bidden voor de prelatuur en haar apostolische activiteiten. De materiële aspect kan bestaan uit financiële steun voor projecten, tijd vrijmaken voor ondersteunende diensten, of meewerken aan apostolische initiatieven. Degenen die dat wensen kunnen deelnemen aan de godsdienstige vormingsmiddelen die door de prelatuur worden georganiseerd.

“Jullie zijn degenen die alles doen, en zo gaat het overal. Jullie zijn geweldig. Jullie weten aan de wensen van God te beantwoorden, Hem een genoegen te doen en te helpen opdat we zielen redden. Moge God jullie zegenen. Dank! Dank! Dank!” Heilige Jozefmaria

Welke voordelen bieden het medewerkerschap?

De medewerkers kunnen op enkele vastgestelde dagen in het jaar de aflaten verkrijgen die de Kerk heeft toegezegd aan hen die met het Opus Dei meewerken. Daarvoor dienen zij aan de voorwaarden te voldoen die de Kerk heeft vastgesteld. Zij kunnen ook aflaten verkrijgen als zij met devotie hun verplichtingen als medewerker vernieuwen.

De gelovigen van het Opus Dei bidden dagelijks voor allen die de prelatuur op welke wijze dan ook hebben geholpen of helpen. De priesters van de prelatuur dragen bij bepaalde gelegenheden de Mis op voor de zielenrust van de overleden medewerkers.

Hoe wordt iemand tot medewerker van het Opus Dei benoemd?

De benoeming van wie een medewerker wil worden, gebeurt op voorstel van een lid van het Opus Dei. Zodra het voorstel is goedgekeurd door de personen die het apostolische werk in die plaats leiden, wordt de medewerker op de hoogte gebracht van de datum van de benoeming. Op diezelfde dag kan een katholieke medewerker onder de gebruikelijke voorwaarden de volle aflaat verdienen.