Brief van Paus Franciscus naar aanleiding van zaligverklaring van Guadalupe

De brief van Paus Frasiscus aan Mgr. Fernando Ocáriz, Prelaat van het Opus Dei, naar aanleiding van de zaligverklaring van Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Geachte don Fernando,

Binnenkort zal de zaligverklaring van de dienares Gods Guadalupe Ortiz de Landázuri plaatsvinden. Ze is de eerste lekengelovige van de Prelatuur die zaligverklaard wordt. Ik wil me verenigen met jullie vreugde en dankzegging voor dit getuigenis van heiligheid, dat zij in de gewone omstandigheden van haar christelijk leven heeft gegeven.

Het is passend ons te verheugen en God te danken omdat Hij zijn Kerk nooit in de steek laat, zelfs niet in de meest donkere momenten, en omdat Hij met de liefde van een bruidegom voorbeelden van heiligheid in de Kerk blijft opwekken die haar gelaat mooi maken, ons vervullen van hoop en ons duidelijk de weg die wij moeten afleggen aangeven.

De heiligheid veronderstelt dat wij ons hart voor God openen en toelaten dat Hij ons met zijn liefde omvormt; zij veronderstelt ook dat wij onszelf vergeten en de anderen tegemoet gaan waar Jezus ons verwacht om hun een woord van bemoediging, een helpende hand, een tedere blik vol troost te brengen.

Guadalupe Ortiz heeft van de heilige Jozefmaria zelf de vreugde geleerd die voortkwam uit het besef dat zij een dochter van God was. Ze heeft haar vele menselijke en geestelijke kwaliteiten ten dienste gesteld van de anderen, door in het bijzonder vrouwen en hun gezinnen, die behoefte hadden aan vorming en ontwikkeling, te helpen. En dit alles heeft zij verwezenlijkt zonder opdringerig te zijn, maar alleen met haar gebed en getuigenis.

Ik spoor alle gelovigen van de Prelatuur aan, en ook al degenen die aan haar apostolaat deelnemen, om altijd naar deze heiligheid in het gewone dagelijkse leven te streven, met het vuur van de liefde tot Christus dat in ons hart brandt en die de wereld en de Kerk van tegenwoordig zo nodig hebben.

Ik vraag jullie ook voor mij te blijven bidden en zend julliede Apostolische Zegen. Moge Jezus jullie zegenen en de heilige Maagd Maria voor jullie zorgen.

Met broederlijke genegenheid,

Franciscus

Vaticaan, 12 april 2019