Aantal artikelen: 16

Wijding 29 priesters Opus Dei in Rome

Op zaterdag 25 mei zullen negenentwintig gelovigen van Opus Dei priester worden gewijd door Mgr. Paul Toshihiro Sakai, hulpbisschop van Osaka-Takamatsu (Japan). De ceremonie vindt plaats in de Basiliek van St. Eugenius in Rome om 10 uur 's ochtends.

Van het Opus Dei

Wijding van 29 diakens van het Opus Dei

Aankomende zaterdag, op 18 november, zullen 29 leden van het Opus Dei uit 19 landen het diaconaat ontvangen in de Romeinse Basiliek van Sint-Eugene. De ceremonie begint om 10:30 uur (Romeinse tijd).

Van het Opus Dei

19 november: 25 diakenwijdingen in Rome

Vijfentwintig gelovigen van het Opus Dei zullen diaken worden gewijd door kardinaal Lazzaro You Heung-sik, prefect van het Dicasterie voor de Clerus. De ceremonie vindt plaats op 19 november in de basiliek San Eugenio in Rome om 10:30 uur. De wijding kan online worden gevolgd.

Van het Opus Dei

Wijding 24 diakens van het Opus Dei

Op zaterdag 20 november ontvangen 24 gelovigen van het Opus Dei uit 9 verschillende landen in Rome de diakenwijding in de basiliek San Eugenio. Op 21 mei 2022 zullen zij priester worden gewijd.

Van het Opus Dei

Van student elektrotechniek naar priester. ‘We moeten geduldig zijn, en veel bidden’

Nacho Vergara werd zaterdag priester gewijd. Hij werd in Chili geboren, maar heeft sinds 2014 de Nederlandse nationaliteit. ‘Het beviel me hier zo goed.’ Het Nederlands dagblad publiceerde een interview met Nacho.

Getuigenissen

‘Een heel mooie roeping’: priesterwijding Opus Dei voor Nederland

Het duurde vanwege de Corona-uitbraak langer dan verwacht, maar aanstaande zaterdag 5 september wordt de Chileens-Nederlandse Juan Ignacio (‘Nacho’) Vergara priester gewijd. Met de wijding krijgt het Opus Dei er in Nederland een priester bij.

Van het Opus Dei

Wijding van 34 diakens van het Opus Dei

Op zaterdag 3 november ontvangen 34 gelovigen van het Opus Dei uit 16 landen de diakenwijding in de basiliek San Eugenio te Rome. Hun priesterwijding zal op 4 mei 2019 plaatsvinden.

Van het Opus Dei

31 nieuwe diakens voor de kerk

Op zaterdag 4 november worden 31 gelovigen van het Opus Dei diaken gewijd in de basiliek Sant' Eugenio te Rome. Een van de wijdelingen is de Nederlander Martijn Pouw. De priesterwijding volgt op 5 mei 2018.

Van het Opus Dei

Foto's wijding twee nieuwe diakens

Op 25 februari werden twee nieuwe diakens gewijd in de parochiekerk van de heilige Jozefmaria in Rome. Ze werden gewijd door bisschop Juan Ignacio Arrieta, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Wetsteksten. Over zes maanden vindt hun priesterwijding plaats.

Van het Opus Dei

31 nieuwe diakens uit 16 landen

Mgr. Javier Echevarria heeft op 29 oktober 31 gelovigen van het Opus Dei diaken gewijd. De ceremonie vond plaats in de basiliek San Eugenio in Rome.

Van het Opus Dei