‘Een heel mooie roeping’: priesterwijding Opus Dei voor Nederland

Het duurde vanwege de Corona-uitbraak langer dan verwacht, maar aanstaande zaterdag 5 september wordt de Chileens-Nederlandse Juan Ignacio (‘Nacho’) Vergara priester gewijd. Met de wijding krijgt het Opus Dei er in Nederland een priester bij.

Nacho Vergara: “Als het geloof goed wordt uitgelegd en er goed gebeden wordt, kan God wonderen doen, ook in Nederland.”

Interview van Sanne Gerrits
overgenomen uit het Katholiek Nieuwsblad

De oorspronkelijk uit Chili afkomstige priesterkandidaat woont al sinds 2000 in Nederland. Hij is als lid van het Opus Dei in de Nederlandse Kerk werkzaam; voorheen als numerair, dat wil zeggen, celibataire leek in de wereld, straks als priester van de katholieke lekenorganisatie. “Er is genoeg werk te doen!”, zegt Vergara.

Voetbal en molens

De jonge Vergara belandde na zijn studie Elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit van Chili in Nederland. “Ik was al verbonden aan het Opus Dei. Daar vroegen ze me of ik bereid zou zijn naar Nederland te gaan, er waren mensen nodig. Ik wist niet veel van Nederland, enkel dat ze goed konden voetballen en dat er molens waren. Toch leek het me wel wat”, vertelt hij.

Werken in Nederland

De Chileen studeerde in Nederland verder in Twente en aan de TU Eindhoven. Ondertussen werkte hij voor allerlei projecten van het Opus Dei. De organisatie heeft studentenhuizen in Amsterdam, Utrecht en Maastricht en een vormingshuis in Moergestel.

Daarnaast wonen er ongeveer tweehonderd Opus Dei-leden verspreid door het land. Ook zij organiseren activiteiten om onder andere gezinnen en studenten te vormen in het katholieke geloof.

Priester worden

Vergara werkte al jaren in Nederland als leek, toen het hoofd van Opus Dei opperde of hij geen priester wilde worden. “Ik heb hierover nagedacht, gebeden en het overwogen met de Heer. Er zijn ook leken nodig. Maar ik vind het priesterschap ook een heel mooie roeping. Toen heb ik de beslissing, in alle vrijheid, genomen om de weg in te slaan naar het priesterschap. Ik zag dat God dit wilde,” zegt Vergara.

'Jezus aanwezig stellen'

“Als het geloof goed wordt uitgelegd en er goed gebeden wordt, kan God wonderen doen, ook in Nederland.”

“Het is een bijzondere manier van het aanwezig stellen van Jezus. Je zet Jezus’ missie voort, en een priester kan veel helpen, op een andere manier dan een leek.”

Wijding

Vergara vertrok hiervoor in 2015 naar het seminarie van Opus Dei in Rome, met de bedoeling eens terug te keren naar Nederland. Afgelopen mei zou hij priester gewijd zijn, als de coronacrisis geen roet in het eten had gegooid.

Maar nu is het dan eindelijk toch zover: zaterdag zal hij gewijd worden in de Sant’ Eugenio-basiliek. Een aantal vrienden uit Nederland is hierbij aanwezig zijn, de rest kan meekijken via de website van het Opus Dei.

Voor altijd Nederland

Na zijn wijding zal Vergara nog een tijd werken aan zijn proefschrift, daarna zal hij een aantal maanden stage gaan lopen bij het Opus Dei in Madrid. Dan zal de tijd eindelijk komen dat hij weer naar Nederland gezonden zal worden, in principe “voor altijd”.

'Zekere belangstelling voor zin van leven'

Vergara is als sinds 2014 officieel Nederlander en houdt ook echt van Nederland. “De mensen zijn vriendelijk, alles functioneert hier goed en de mensen werken hard. Dat past bij het Opus Dei, onze roeping is heilig worden door ons werk en ons dagelijks leven. Dat kunnen de Nederlanders goed, althans, ik bemerk zeker een belangstelling bij mensen voor de diepere zin van het leven. Velen weten niets van het geloof, maar het geloof heeft veel te bieden aan Nederland! Als het goed wordt uitgelegd en er goed gebeden wordt, kan God wonderen doen, ook hier.”

Sanne Gerrits

Katholiek Nieuwsblad