Foto's wijding twee nieuwe diakens

Op 25 februari werden twee nieuwe diakens gewijd in de parochiekerk van de heilige Jozefmaria in Rome. Ze werden gewijd door bisschop Juan Ignacio Arrieta, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Wetsteksten. Over zes maanden vindt hun priesterwijding plaats.

Opus Dei - Foto's wijding twee nieuwe diakensDe prelaat van het Opus Dei begroet de nieuwe diakens.

De twee nieuwe diakens zijn Ginés José Pérez Almela en Arturo Garralón Blas.

Ginés José Pérez werd in 1958 in de Spaanse stad Murcia geboren. Na zijn studie Onderwijswetenschappen werkte hij meer dan dertig jaar aan de Monteagudo-school.

Arturo Garralón werd in 1975 in Guadalajara (Spanje) geboren. Hij voltooide zijn studie Economie aan de Universiteit van Alcalá de Henares en hij werkte voor de bank La Caixa.

De twee nieuwe diakens zijn Ginés José Pérez Almela en Arturo Garralón Blas.

De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt: “Het komt de diakens toe om onder andere de bisschop en de priesters bij te staan inde viering van de heilige mysteriën, vooral de eucharistie, de communie uit te reiken, te assisteren bij een huwelijk en het in te zegenen, het evangelie te verkondigen en te preken, kerkelijke uitvaarten te leiden en zicht te wijden aan liefdewerken van allerlei aard” (CKK 1570).

Tijdens de wijdingsplechtigheid moest Arturo krukken gebruiken, omdat hij in 6 november j.l. gewond raakte bij een auto-ongeval in Pamplona. Hij brak zijn scheen- en kuitbeen en heeft enkele maanden nodig om te herstellen.