Aantal artikelen: 8

Regio's van het Opus Dei

Dit artikel geeft een overzicht van de huidige regio's van Opus Dei, die ongeveer zestig landen omvatten waar de Prelatuur aanwezig is.

Personele prelatuur

Motu proprio inzake personele prelaturen

Over de wijziging van de canones 295-296 van het kerkelijk wetboek over personele prelaturen.

Van het Opus Dei

Apostolische brief in de vorm van Motu Proprio van paus Franciscus waarmee canones 295-296 over personele prelaturen worden gewijzigd

[Officieuze vertaling van het origineel in het Latijn en Spaans]

Van de paus en de Kerk

Nieuwe verjaardag van de personele prelatuur

Op 28 november 1982 stelde de heilige Johannes Paulus II het Opus Dei in als personele prelatuur. In zijn toespraak tot de deelnemers aan een studiedag over de apostolische brief ‘Novo Millennio Ineunte’ in 2001, benadrukte de paus de eenheid van de “organische samenwerking” tussen priesters en leken van het Opus Dei.

Nieuws

Statuten van het Opus Dei

De statuten van de Prelatuur van het Opus Dei werden in 1982 door paus Johannes Paulus II uitgevaardigd. Geschreven in het Latijn, definiëren zij nauwkeurig de juridische configuratie van de prelatuur, haar organisatie en doelstellingen. Er is geen officiële vertaling van de statuten. Om hun begrip te vergemakkelijken, is verwijzing naar de Engelse vertaling opgenomen.

Personele prelatuur

Ut sit

Apostolische constitutie 'Ut sit'. Met deze bul van 28 november 1982 richtte paus Johannes Paulus II het Opus Dei als personele prelatuur op. Deze versie werd in juli 2022 conform het motu proprio Ad charisma tuendum van paus Franciscus aangepast.

Personele prelatuur

“De deuren van het Opus Dei staan voor iedereen open”

Interview met Mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de oprichting van de personele prelatuur.

Personele prelatuur

Door "Ut sit" wordt Opus Dei de eerste personele prelatuur binnen de Katholieke Kerk

Apostolische constitutie 'Ut sit'. Met deze bul van 28 november 1982 richtte paus Johannes Paulus II het Opus Dei als personele prelatuur op.

Biografische teksten