Aantal artikelen: 33

“Neem de naastenliefde als uitgangspunt”

Neem de naastenliefde als uitgangspunt bij alles wat je doet: naastenliefde die geen grenzen kent en niemand buitensluit. Aan deze deugd zijn de leerlingen van de Meester te herkennen. Maar de naastenliefde mag je er niet toe brengen - want het zou dan geen deugd meer zijn - iets van het geloof af te zwakken, duidelijke lijnen die het definiëren, weg te halen, of het te verzachten tot het, zoals sommigen graag zouden willen, verandert in iets vormloos dat de kracht en macht van God mist. (De Smidse, 456)

Dagelijkse teksten

“Leert het goede te doen”

Zie in iedere mens met wie je in contact bent een ziel: een ziel die je moet helpen, die je moet begrijpen, waarmee je veel moet delen en die gered moet worden. (De Smidse, 573)

Dagelijkse teksten

“Onze vijanden liefhebben”

We zijn geen goede broers en zusters van onze medemensen, als we niet bereid zijn ons voorbeeldig te gedragen, ook als de mensen om ons heen ons optreden verkeerd interpreteren en er onaangenaam op reageren. (De Smidse, 460)

Dagelijkse teksten

“Als wij christenen eens echt zouden kunnen dienen!”

Als ik met jou over 'het goede voorbeeld' spreek, bedoel ik ook dat je begrip moet hebben, dat je anderen moet verontschuldigen en dat je vrede en liefde in de wereld moet brengen. (De Smidse, 560)

Dagelijkse teksten

“Helpt elkaar zulke lasten te dragen”

De Heer zegt: “Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben. Hieruit zullen zij kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt”. - En de heilige Paulus: “Draagt elkaars lasten: daardoor zult gij de wet van Christus vervullen”. - Ik zeg je verder niets. (De Weg, 385)

Dagelijkse teksten

“De enige maat is liefhebben zonder maat”

Je houdt je aan een veeleisend leefplan: je staat vroeg op, doet je gebed, ontvangt de sacramenten, werkt of studeert veel, bent matig, doet aan verstervingen - maar je voelt, dat je iets mist.

Dagelijkse teksten

“Iedereen beminnen, begrijpen, verontschuldigen”

Door de naastenliefde omwille van God te verzorgen, zullen we iedereen beminnen, begrijpen, verontschuldigen en vergeven... Onze liefde moet de menselijke ellende als een mantel bedekken. We moeten over een buitengewone naastenliefde beschikken die - veritatem facientes in caritate - de waarheid verdedigt zonder iemand te kwetsen. (De Smidse, 559)

Dagelijkse teksten

“Kalmte. - Waarom zou je je kwaad maken?”

Kalmte. - Waarom zou je je kwaad maken, als je daardoor God beledigt, lastig bent voor je medemens, jezelf een vervelend moment bezorgt... en je tenslotte toch je kalmte moet zien te herwinnen? (De Weg, 8)

Dagelijkse teksten

“Dienaren van alle mensen”

Wie echt liefheeft, heeft geen tijd om met zichzelf bezig te zijn. Hij heeft geen ruimte voor de hoogmoed en zal alleen maar gelegenheden zoeken om anderen van dienst te zijn! (De Smidse, 683)

Dagelijkse teksten

“Van elkaar houden, elkaar helpen”

Met veel aandrang predikte de apostel Johannes het mandatum novum, het nieuwe gebod: “Hebt elkaar lief!” Ik zou jullie op de knieën willen smeken - zonder theater, want het komt recht uit mijn hart - om uit liefde tot God van elkaar te houden, elkaar te helpen, elkaar de hand te reiken, elkaar te vergeven. Geef daarom geen ruimte aan de hoogmoed! Heb begrip voor elkaar, verzorg de naastenliefde, help elkaar met gebed en oprechte vriendschap. (De Smidse, 454)

Dagelijkse teksten