Aantal artikelen: 33

“Zorg dragen voor kleine dingen”

Zorg hebben voor kleine dingen vereist voortdurende versterving, het is dè weg om het leven van anderen aangenamer te maken. (De Voor, 991)

Dagelijkse teksten

“Liefhebben is elke dag opnieuw beginnen te dienen”

De laatste dagen, vertelde je me, waren gelukkiger dan ooit. - En zonder dat ik er ook maar een moment over hoefde na te denken gaf ik je als antwoord: omdat je met een beetje meer overgave “hebt geleefd” dan anders. (De Voor, 7)

Dagelijkse teksten

“Vul de wereld met liefde”

Je mag de ziel van de mensen om je heen niet schaden door nalatig te zijn of een slecht voorbeeld te geven. Je hebt - hoe dan ook! - de verantwoordelijkheid voor de christelijke leefwijze van je naasten, voor de geestelijke werkkracht van allen, voor hun heiligheid. (De Smidse, 955)

Dagelijkse teksten

“Leef in harmonie met anderen, heb begrip”

Leef in harmonie met anderen, heb begrip, wees een broer van je broeders de mensen. Zaai - zoals de Spaanse mysticus zegt - liefde waar geen liefde is, om liefde te oogsten. (De Smidse, 457)

Dagelijkse teksten

“Wij zijn allen broeders!”

De Apostel schreef ook dat “er geen onderscheid is tussen heiden en jood, besnedene en niet-besnedene, barbaar en scyth, slaaf en vrije, maar dat Christus alles is in allen”. Deze woorden gelden vandaag nog net zo als gisteren: voor de Heer bestaan er geen verschillen in land, ras, klasse, staat - Ieder van ons is in Christus opnieuw geboren, om een nieuw schepsel te zijn, een kind van God: wij zijn allen broeders en moeten ons broederlijk gedragen! (De Voor, 317)

Dagelijkse teksten

“De Heer wil dat we blij zijn”

Maak er een gewoonte van om over alles en iedereen vriendelijk te spreken, vooral over hen die in dienst van God werken. En als dat niet kan, houd dan je mond! Ook bruuske en lichtvaardige commentaren kunnen uitlopen op kwaadsprekerij en laster. (De Voor, 902)

Dagelijkse teksten

“God en de mensen dienen”

Iedere bezigheid – of die menselijk gezien belangrijk is of niet – moet voor jou een middel zijn om God en de mensen te dienen. Dat geeft de ware dimensie aan ons handelen. (De Smidse, 684)

Dagelijkse teksten

“Het nieuwe gebod van de liefde”

De Heer hield zoveel van de mensen, dat Hij vlees geworden is en onze menselijke natuur aannam. Hij wilde dagelijks in contact zijn met armen en rijken, met rechtvaardigen en zondaars, met jongeren en ouderen, met heidenen en joden. Hij sprak met iedereen: met mensen die veel van Hem hielden, maar ook met hen die alleen maar probeerden zijn woorden te verdraaien om Hem te kunnen veroordelen. Probeer jij je te gedragen als de Heer? (De Smidse, 558)

Dagelijkse teksten

“De anderen het leven aangenaam maken”

Zolang je ervan overtuigd blijft dat anderen altijd in hun leven voor jou klaar moeten staan, zolang je niet het besluit neemt om te gaan dienen - verborgen te blijven en te verdwijnen - zal het contact met je broeders, je collega's en je vrienden voor jou een voortdurende bron zijn van ongenoegen, slechte stemming: van hoogmoed. (De Voor, 712)

Dagelijkse teksten

“Het terechtwijzen ontvluchten”

Er gaat een enorme gemakzucht – en soms een groot gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef – schuil achter de houding van mensen met een leidende functie, die de onaangename taak uit de weg gaan iemand terecht te wijzen, met het excuus dat ze anderen niet willen laten lijden. Zij besparen zich in dit leven misschien wel narigheid..., maar zetten het eeuwig geluk – dat van zichzelf en dat van anderen – op het spel, door hun nalatigheden die zondig zijn. (De Smidse, 577)

Dagelijkse teksten