Aantal artikelen: 22

“Bedenk, dat God geen slagen verliest”

Heiligen strijden tot het einde van hun leven. Ze weten na een misstap of een lelijke val weer overeind te komen en moedig hun weg te vervolgen; met nederigheid, met liefde en met hoop. (De Smidse, 186)

Dagelijkse teksten

“Dit is een tijd van hoop”

“Dit is een tijd van hoop, en ik leef uit deze schat. Dat is geen holle frase, Vader, maar een realiteit”, zeg je me. Welnu - breng de hele wereld dan onder in je hoop, alle menselijke waarden waar je je zo sterk door aangetrokken voelt: vriendschap, kunst, wetenschap, filosofie, theologie, sport, natuur, cultuur, de zielen - Breng dat allemaal onder in de hoop op Christus. (De Voor, 293)

Dagelijkse teksten

“Kalmte. - Laat de tijd voorbijgaan”

Je bent ongerust. - Luister: wat er in je innerlijk leven of in de wereld rondom ook gebeurt, houd steeds voor ogen dat het belang van gebeurtenissen en personen zeer betrekkelijk is. - Kalmte. - Laat de tijd voorbijgaan. Wanneer je dan mensen en dingen op een afstand en zonder opwinding beziet, zul je ieder onderdeel op zijn juiste plaats weten te zetten en alles in zijn ware proporties zien. Door zo te handelen zul je rechtvaardiger zijn en zul je je veel zorgen besparen. (De Weg 702)

Dagelijkse teksten

“Echte liefde betekent: buiten zichzelf treden”

De christelijke blijdschap is niet fysiologisch van aard; ze heeft een bovennatuurlijk fundament en staat boven ziekte en tegenspoed. Blijdschap is niet de uitgelatenheid van vrolijke mensen of van een volksfeest. Echte blijdschap is intiemer: maakt ons rustig, doet ons overlopen van geluk, ook al blijft ons gezicht soms ernstig. (De Smidse, 520)

Dagelijkse teksten

“Als je gevallen bent, sta dan op met nog meer hoop”

Als je gevallen bent, sta dan op met nog meer hoop - Alleen eigenliefde kan niet begrijpen dat een fout die wordt rechtgezet, helpt om jezelf beter te leren kennen en te vernederen. (De Voor, 724)

Dagelijkse teksten

“Mij een kind van God te voelen vervult mij met hoop”

Misschien bestaat er in het leven van de mensen niets droevigers dan de misleidingen die het gevolg zijn van het verdwijnen van de hoop of van een vervalste hoop die zich aandient met een perspectief dat niet de Liefde op het oog heeft, die verzacht zonder te verzadigen. (Vrienden van God, 208)

Dagelijkse teksten

“Waarop moeten wij hopen?”

Te midden van een onafzienbare menigte mensen zonder geloof, zonder hoop; van geesten die nerveus, op de rand van angst, een zin voor hun leven zoeken, ontmoette jij een doel: Hem! En die ontdekking zal je bestaan voortdurend een injectie geven van nieuwe vreugde, zal je omvormen en je dagelijks een overvloed van prachtige dingen brengen die je nog niet kende en die je de heerlijke wijdte laat zien van de brede weg die je naar God voert. (De Voor, 83)

Dagelijkse teksten

“Standvastigheid die zich door niets van de wijs laat brengen”

Moedeloosheid is de vijand van je volharding. - Als je de moedeloosheid niet bestrijdt, zul je eerst in pessimisme vervallen en vervolgens in lauwheid. - Wees optimistisch. (De Weg, 988)

Dagelijkse teksten

“De verleiding door vermoeidheid”

Ik wil je waarschuwen voor een moeilijkheid die zich kan voordoen: de verleiding door vermoeidheid of door ontmoediging. Heb je niet nog vers in je geheugen hoe je vroeger was? Dat je leven geen richting, geen doel, geen inhoud had? Een leven dat door het licht van God en door je overgave in banen werd geleid, waardoor je heel gelukkig werd? Wees niet zo dom het ene voor het andere in te wisselen. (De Smidse, 286)

Dagelijkse teksten

“Word verliefd, en je zult Hem niet verlaten”

Wat is het geheim van de volharding? De Liefde. - Word verliefd, en je zult Hem niet verlaten. (De Weg, 999)

Dagelijkse teksten