Tag: Heilige Geest

Er zijn 8 resultaten voor "Heilige Geest"

"De komst van de Heilige Geest"

Drie heel belangrijke punten om de zielen tot de Heer te brengen: dat je jezelf vergeet en alleen maar aan de eer van je Vader, God, denkt; dat je als een kind je eigen wil neerlegt bij de Wil van de Hemel, zoals Jezus je heeft geleerd; dat je gehoorzaam het licht van de Heilige Geest volgt. (de Voor, 793).

“Volgzaamheid aan de Heilige Geest”

Onze Heer verlangt van ons dat wij Hem van dichtbij volgen. Een andere weg is er niet. De Heilige Geest verricht dit werk in elke ziel, ook in de jouwe. Wees dus volgzaam, zodat je geen obstakels opwerpt voor God. (De Smidse, 860)

“Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen”

Twijfel er niet aan: het hart is geschapen om lief te hebben. Daarom moeten we alles beminnen met de liefde van onze Heer Jezus Christus. Anders neemt ons lege hart wraak en vult het zich met de meest verwerpelijke laagheden. (De Voor, 800)

“Zoek dikwijls omgang met de Heilige Geest”

Zoek dikwijls omgang met de Heilige Geest, de Grote Onbekende. Hij is het die jou moet heiligen. Vergeet niet dat je een tempel van God bent. - De Trooster is in het binnenste van je ziel: luister naar Hem en volg gewillig Zijn ingevingen op. (De Weg, 57)

“Kom, Heiligmaker, Almachtige”

Wees een mens van de Eucharistie! Als al jouw gedachten en verlangens op het tabernakel gericht zijn, zullen de vruchten van heiligheid en apostolaat overvloedig zijn! (De Smidse, 835)