Aantal artikelen: 26

“Want wij zijn gewone christenen die een normaal leven leiden”

God rukt je niet weg uit je omgeving. Hij haalt je niet uit de wereld, noch uit je milieu, je edele menselijke ambities of je beroep... Maar Hij wil wel dat je, dáár waar je bent, heilig wordt! (De Smidse, 362)

Dagelijkse teksten

“Wie gehoorzamen wil moet nederig zijn”

Als je leiding geeft, moet je dat met tact doen zonder te vernederen; met respect voor het verstand en de wil van degene die gehoorzaamt. (De Smidse, 727)

Dagelijkse teksten

“De Heer gebruikt ons als fakkels”

Kinderen van God. – Dragers van de enige vlam die de weg van de mensen op aarde kan verlichten; van het enige licht waarvoor schaduw, schemer of duisternis wijkt. – De Heer gebruikt ons als fakkels om dat licht te laten schijnen... Het hangt van ons af of veel mensen niet langer in de duisternis blijven, maar de paden volgen die naar het eeuwig leven leiden. (De Smidse, 1)

Dagelijkse teksten

“Alles kan en moet naar God leiden”

Het is hard nodig het licht van Christus' leer te verbreiden. Zorg voor een grondige religieuze vorming en voor duidelijke ideeën, zodat je de volheid van de christelijke boodschap aan anderen kunt doorgeven. Verwacht geen bijzondere ingevingen van God. Hij heeft geen reden je die te geven, als je de concrete middelen bij de hand hebt: de studie, het werk. (De Smidse, 841)

Dagelijkse teksten

“Laten we vroom zijn als kinderen”

Toen ik daarnet heel mijn ellende overwoog, heb ik U, Jezus, gezegd: laat U door uw kind voor de gek houden, zoals goede, toegeeflijke vaders doen, die hun kind het cadeautje in de hand stoppen dat het hun daarna zal geven..., omdat ze heel goed weten dat het kind niets heeft. En wat een plezier hebben vader en kind, ook al zitten beiden in het complot! (De Smidse, 195)

Dagelijkse teksten

“Wij moeten de voetsporen van Christus volgen”

Onze status als kinderen van God zal ons ertoe aanzetten - ik herhaal het opnieuw - om bij alle menselijke activiteiten een contemplatieve geest te hebben; om licht, zout en gist te zijn, door het gebed, de versterving, de vorming in de leer en de deskundigheid in ons beroep. Dit programma zullen we realiseren: naarmate we meer in de wereld zijn, zullen we meer in God opgaan. (De Smidse, 740)

Dagelijkse teksten

“Het gebed wordt constant als het kloppen van het hart”

Als je werkelijk een boetvaardige ziel wilt zijn - boetvaardig en blij - moet je in de eerste plaats je dagelijkse tijden van gebed veilig stellen, tijden van intiem, edelmoedig en langdurig gebed! En niet bidden als je er zin in hebt maar, als het enigszins kan, op vaste tijden. In die details moet je strikt zijn! Wees slaaf van deze dagelijkse eredienst aan God, dan kan ik je verzekeren dat je je constant blij zult voelen. (De Voor, 994)

Dagelijkse teksten

“Met volhardend gebed”

Vader, zei je me, ik maak veel vergissingen en fouten. Dat weet ik wel, heb ik je geantwoord, maar Onze Lieve Heer weet het ook en Hij houdt er rekening mee. Hij vraagt je alleen de nederigheid om het toe te geven, en de inzet om je te beteren, zodat je Hem steeds beter kunt dienen: met meer innerlijk leven, met volhardend gebed, met vroomheid en met behulp van de geschikte middelen om je werk te heiligen. (De Smidse, 379)

Dagelijkse teksten

“Voelt u door de dag geen behoefte rustig met Hem te spreken?”

Heiligen abnormaal? - Het is tijd om met dat vooroordeel af te rekenen. We moeten door de bovennatuurlijke natuurlijkheid van onze christelijke ascese laten zien, dat zelfs mystieke verschijnselen geen tekenen van abnormaliteit zijn. Dat ís juist de natuurlijkheid - de aard - van dergelijke verschijnselen - net als andere processen, bijvoorbeeld psychische of fysiologische, hun eigen natuurlijke aard hebben. (De Voor, 559)

Dagelijkse teksten

“De Heer komt ons te hulp en doet ons weer opstaan”

Je kunt niemand op een genadeloze manier behandelen. Als je meent dat iemand niet anders verdient, bedenk dan dat jij ook niet anders verdient. Zonder enige persoonlijke verdienste ben je geschapen, ben je christen, ben je kind van God, behoor je tot je familie... (De Smidse, 145)

Dagelijkse teksten