Aantal artikelen: 26

“Bid om de goddelijke barmhartigheid”

Inderdaad, het verging ieder van ons zoals Lazarus. Wij kwamen in beweging door een veni foras, kom naar buiten. Wat is het pijnlijk te zien dat er nog altijd 'doden' zijn die de macht van de barmhartigheid van God niet kennen! Wees blij, met een heilige blijdschap, want tegenover de mens die zonder Christus uiteenvalt, staat de mens die met Hem verrezen is. (De Smidse, 476)

Dagelijkse teksten

“Wij moeten blijven vechten tegen de hoogmoed”

Het is iets groots zich niets te weten bij God, omdat het zo ís. (De Voor, 260)

Dagelijkse teksten

“Door ons voorbeeld een getuigenis geven”

Coepit facere et docere. Jezus begon te doen en daarna te onderrichten. Wij moeten door ons voorbeeld een getuigenis geven. We kunnen geen dubbelleven leiden door anderen iets te leren wat wij zelf niet doen. Met andere woorden: wat we anderen leren moeten we op zijn minst door te strijden in praktijk willen brengen. (De Smidse, 694)

Dagelijkse teksten

“God pleegt zwakke middelen te gebruiken”

Heer, het is ons een vreugde in uw gewonde hand te zijn. Neem ons stevig vast, pers ons uit, zodat we alle aardse ellende kwijtraken, zodat we gezuiverd worden, zodat we in vuur en vlam raken, zodat we doordrenkt worden van uw Bloed!En slinger ons dan weg, ver weg, vol verlangen naar de oogst van een akker die elke dag vruchtbaarder wordt, uit liefde tot U. (De Smidse, 5)

Dagelijkse teksten

“Ik hoop dat jou ook de eenvoud niet ontbreekt”

Kijk, de apostelen met al hun duidelijke, onloochenbare zwakheden, waren oprecht, eenvoudig..., doorzichtig. Jij hebt eveneens duidelijke en onloochenbare zwakheden. - Ik hoop dat jou ook de eenvoud niet ontbreekt. (De Weg, 932)

Dagelijkse teksten

“Hier ben ik, omdat Gij mij geroepen hebt”

Een dag van heil, een dag van eeuwig leven is voor ons aangebroken. Opnieuw klinkt het gefluit van de goddelijke Herder en weer zijn die liefdevolle woorden er, vocavi te nomine tuo, Ik heb je bij je naam geroepen.

Dagelijkse teksten