Heilige Jozefmaria Escrivá
“Ik droom van talloze kinderen van God die hun leven van gewone mensen heiligen, en die de zorgen, verwachtingen en inspanningen van hun medemensen delen.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

    Dagelijkse tekst

    “De Heer komt ons te hulp en doet ons weer opstaan”

    Je kunt niemand op een genadeloze manier behandelen. Als je meent dat iemand niet anders verdient, bedenk dan dat jij ook niet anders verdient. Zonder enige persoonlijke verdienste ben je geschapen, ben je christen, ben je kind van God, behoor je tot je familie... (De Smidse, 145)

    Veel taferelen van het evangelie zullen ook een diepe indruk op ons hebben gemaakt, zoals Jezus’ barmhartigheid voor de overspelige vrouw, de parabel van de verloren zoon, die van het verloren schaap, die van de schuldenaar die kwijtschelding krijgt, de opwekking van de zoon van de weduwe van Naïn (Lc. 7, 11-17). We hebben veel redenen om de verklaring voor ...