“Maria, Lerares in het bidden”

De liefde tot onze Moeder zal de bries zijn, waarmee je het smeulende vuurtje van de deugden, die onder de as van jouw lauwheid verborgen liggen, aanblaast totdat de vlammen hoog oplaaien. (De Weg, 492)

Bemin Onze Lieve Vrouw. Zij zal overvloedige genaden voor je verkrijgen om in de dagelijkse strijd te zegevieren. - En de duivel zal geen profijt trekken van de boze verlangens die je verteren en steeds sterker worden en met hun welriekend bederf de grote idealen en de verheven geboden, die Christus zelf in je hart gelegd heeft, dreigen te verstikken. - Serviam! Ik wil dienen!
De Weg, 493

Door Maria gáan we altijd naar Jezus en keren we ook naar Hem terúg.
De Weg, 495

Maria, Lerares in het bidden. - Zie, hoe zij haar Zoon in Kana vraagt, en hoe zij met volharding aanhoudt, zonder de moed te verliezen. - En hoe zij slaagt.
Leer van haar.
De Weg, 502

Zonder de hulp van God is het onmogelijk een zuiver leven te leiden. God wil dat we nederig zijn en dat wij Hem hulp vragen door middel van onze Moeder, die ook zijn Moeder is.
Zeg de Maagd Maria, nu - op dit moment - vanuit de eenzaamheid van je hart en zonder het geluid van woorden: Moeder, mijn arme hart komt zo nu en dan in opstand... Maar als U mij helpt... - Zij zal je helpen het zuiver te houden en verder te gaan op de weg die de Heer voor jou gewild heeft. Maria zal het je altijd vergemakkelijken de wil van God te vervullen.
De Smidse, 315

Ontvang berichten per e-mail

email