“Jezus die ons aanmoedigt, onderricht en leidt”

Jesus Christus, perfectus Deus, perfectus Homo - Jezus Christus, volmaakt God en volmaakt Mens. Veel christenen die Christus volgen zijn vol ontzag voor zijn Godheid, maar vergeten dat Hij ook Mens is, en zij falen in de beoefening van de bovennatuurlijke deugden - ondanks al hun uiterlijke vertoon van vroomheid - omdat ze niets doen om zich de natuurlijke deugden eigen te maken. (De Voor, 652)

Zorg dat je een grote liefde voor de allerheiligste Mensheid van Jezus krijgt. Ben je niet blij dat Hij één van ons heeft willen zijn? Bedank Hem voor dit summum van goedheid.
(De Smidse, 547)

Dank U, Jezus, omdat U volmaakt Mens hebt willen worden, met een Hart dat bemint en allerbeminnelijkst is, dat liefheeft tot de dood toe en dat lijdt; dat wordt vervuld van vreugde en verdriet; dat enthousiast wordt over de wegen van de mensen en ons de weg laat zien die naar de hemel voert; dat zich heldhaftig aan de plicht onderwerpt en zich door barmhartigheid laat leiden; dat waakt over arm en rijk; dat zorgt voor zondaars en rechtvaardigen.
Dank U, mijn Jezus, en geef ons een hart dat gevormd is naar het Uwe!
(De Voor, 813)

De ware devotie tot het Hart van Jezus komt op het volgende neer: God kennen en onszelf kennen, naar Jezus kijken en naar Hem toegaan. Hij is het die ons aanmoedigt, onderricht en begeleidt. Deze vorm van vroomheid kan alleen maar oppervlakkig zijn in de mens die zo weinig mens is dat hij niet kan vatten dat God mens is geworden.
Jezus aan het kruis, met een Hart dat doorboord is uit liefde voor de mensen, is een duidelijk antwoord – woorden zijn hier overbodig – op de vraag naar de waarde van de dingen en van de mensen.
(Christus komt langs, 164-165)

Ontvang berichten per e-mail

email