“Heilig, zonder gebed?”

Als je niet regelmatig met Christus omgaat in het gebed en in het Brood, hoe wil je Hem dan aan anderen meedelen? (De Weg, 105)

Je hebt me geschreven, en ik begrijp het best: “Alle dagen besteed ik een korte tijd aan het gebed, want als ik dat niet deed!”
De Weg, 106

Heilig worden zonder gebed?... - Ik geloof niet in dat soort heiligheid.
De Weg, 107

Ik zeg je, met de woorden van een buitenlandse schrijver, dat je leven van apostel dát waard is, wat je gebed waard is.
De Weg, 108

Ik zou graag willen dat je doet zoals Petrus en Johannes: dat je in het gebed met Jezus spreekt over wat je vrienden, je collega's nodig hebben... en dat je hun vervolgens met je voorbeeld kunt zeggen: -Respice in nos, Kijk naar ons! Kijk naar mij!
De Smidse, 36

De evangelist Lucas vertelt dat Jezus aan het bidden was... Hoe zal zijn gebed geweest zijn!
Denk eens na over het volgende: De leerlingen gaan met Jezus om en in hun gesprekken - en ook door wat Hij doet - leert de Heer hun hoe zij moeten bidden. Hij leert hun het grote wonder van Gods barmhartigheid: dat wij kinderen van God zijn, dat wij ons tot Hem kunnen richten, zoals een kind tot zijn Vader.
De Smidse, 71

Iedere dag opnieuw begin je je werk samen met Christus en zet je je weer in voor veel mensen die Hem zoeken. Wees ervan overtuigd dat je dat alleen kan door je toevlucht te nemen tot de Heer; dat is de enige weg. Alleen in en door het gebed leren wij anderen van dienst te zijn!
De Smidse, 72

Ontvang berichten per e-mail

email