Number of articles: 23

“Er zijn duizenden manieren om te bidden”

Een katholiek die niet bidt? - Dat is net zoiets als een soldaat zonder wapens (De Voor, 543).

Dagelijkse teksten

“Vraag Hem lijn te brengen in uw leven”

De meeste mensen die persoonlijke problemen hebben, 'hebben die' door een egoïstisch om zichzelf draaien. (De Smidse, 310)

Dagelijkse teksten

“Bidden zonder ophouden, van de vroege morgen tot de late avond”

Het echte gebed, dat de hele persoon in beslag neemt, wordt niet zozeer bevorderd door de eenzaamheid van de woestijn als door inkeer in jezelf. (De Voor, 460)

Dagelijkse teksten

“Hij hoort ons en geeft antwoord”

Et in meditatione mea exardescit ignis. En in mijn meditatie wordt er een vuur ontstoken. - Daarom ga je bidden: om een levend vuur te worden, dat warmte en licht geeft. Daarom, wanneer je niet weet hoe je door moet gaan, wanneer je voelt dat je vuur aan het uitgaan is en je er geen geurige houtblokken op kunt werpen, gooi er dán de takken en bladeren op van korte mondgebeden en schietgebedjes om het vuur aan te houden. - En je zult je tijd goed besteed hebben. (De Weg, 92)

Dagelijkse teksten

“Heer, ik weet niet hoe te bidden!”

Je hebt me geschreven: “Bidden is spreken met God. Maar waarover?” - Waarover? Over Hem, over jezelf: je vreugden, je verdriet, je successen en mislukkingen, je edele ambities, je dagelijkse zorgen..., je zwakheden! Je dankbaarheid en je wensen, je Liefde en je eerherstel. Kortom: Hem kennen en jezelf kennen: met Hem omgaan! (De Weg, 91)

Dagelijkse teksten

“Mediteren - Gedurende een vaste tijd, op een vast uur”

Mediteren - Gedurende een vaste tijd, op een vast uur. Anders zal de meditatie afhankelijk worden van onze gemakzucht: dat is een gebrek aan versterving. En gebed zonder versterving is nauwelijks efficiënt. (De Voor, 446)

Dagelijkse teksten

“We moeten het leven van Christus overwegen”

Ik raadde je aan dagelijks enkele minuten in het Nieuwe Testament te lezen en je hierbij in elke scène te verplaatsen en eraan deel te nemen alsof je één van de figuren was die erin optreden. Zo zul je het evangelie gaan - belichamen, gaan uitvoeren in je eigen leven, en anderen helpen om het - gestalte te geven. (De Voor, 672)

Dagelijkse teksten

“Bidden is de weg om genezen te worden”

Bidden is de weg om van alle kwalen waaraan wij lijden genezen te worden. (De Smidse, 76)

Dagelijkse teksten

“Heilig, zonder gebed?”

Als je niet regelmatig met Christus omgaat in het gebed en in het Brood, hoe wil je Hem dan aan anderen meedelen? (De Weg, 105)

Dagelijkse teksten

“Dagelijks een tijd van meditatie”

Als je zoveel doorzettingsvermogen hebt om dagelijks enkele lessen bij te wonen, alleen omdat je daardoor enige kennis opdoet - die toch heel beperkt is, waarom leg je dan ook niet regelmatig een bezoek af bij de Meester, die jou altijd graag les geeft in de wetenschap van het innerlijk leven, die de smaak en de inhoud heeft van het eeuwige. (De Voor, 663)

Dagelijkse teksten