Aantal artikelen: 251

Paus: bidden voor de Paus

Laten we bidden voor de Paus, dat hij in de uitoefening van zijn zending de kudde, die Jezus hem heeft toevertrouwd, in geloof mag blijven begeleiden – altijd met de hulp van de Heilige Geest.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor de synode

Deze maand oktober is een speciale maand voor de hele Kerk, omdat in Rome de synode wordt gehouden. En “wanneer een Kerk in een synode bijeenkomt”, herinnert de paus ons, “draagt onze missionaire roeping de synodale dynamiek”.

Van de paus en de Kerk

“Ieder van ons is geroepen tot heiligheid”

Tijdens zijn algemene audiëntie op 30 augustus vervolgde paus Franciscus zijn catechetische cyclus over apostolische ijver en sprak hij over de heilige Kateri Tekakwitha.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de mensen aan de rand van de samenleving

Paus Franciscus moedigt ons altijd aan om de kant te kiezen van de gemarginaliseerden en achtergestelden, van hen die nooit de krantenkoppen halen. Laten we bidden dat mensen die aan de rand van de samenleving leven, in onmenselijke levensomstandigheden, niet door de instellingen worden vergeten en nooit worden uitgesloten.

Van de paus en de Kerk

Apostolische brief in de vorm van Motu Proprio van paus Franciscus waarmee canones 295-296 over personele prelaturen worden gewijzigd

[Officieuze vertaling van het origineel in het Latijn en Spaans]

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor de Wereldjongerendagen

Laten we bidden dat de Wereldjongerendagen in Lissabon jongeren helpen om op weg te gaan en met hun eigen leven te getuigen van het Evangelie.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor een Eucharistisch leven

Waarom op zondag naar de mis gaan? "Zeker niet enkel maar om een ritueel te volgen". Zoals Paus Franciscus zegt: "Als je de Mis verlaat zoals je binnenkwam, klopt er iets niet".

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de afschaffing van marteling

Laten we met de Paus bidden “dat de internationale gemeenschap zich concreet inzet voor de afschaffing van marteling en steun aan de slachtoffers en hun families garandeert ”.

Van de paus en de Kerk

Maria-Visitatie (31 mei)

Op de laatste dag van mei viert de Kerk het feest van Maria's bezoek aan haar nicht Elisabeth. Daar jubelt Maria haar lofzang uit om haar grote vreugde uit te drukken: het 'Magnificat'. Deze video met Nederlandse ondertiteling laat ons meer zien over de locatie en zoals deze er in onze tijd uitziet.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor kerkelijke bewegingen en groepen

Laat ons bidden dat de kerkelijke bewegingen en groepen elke dag hun zending, een evangeliserende zending, herontdekken en dat zij hun charisma’s in dienst stellen van de noden van de wereld.

Van de paus en de Kerk