"Vrienden van God" is in het Arabisch uitgegeven

In juni is de Arabische vertaling van Vrienden van God door uitgeverij Le Laurier in Libanon uitgegeven. Het boek, dat achttien preken bevat van de stichter van het Opus Dei, werd in Beiroet gepresenteerd op de viering van de liturgische feestdag van de heilige Jozefmaria.

Op 26 juni 2011 is het boek Vrienden van God in het Arabisch verschenen. Vierendertig jaar geleden is dit boek voor het eerst in het Spaans uitgegeven

Het boek bevat 18 preken van de heilige Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei en is verkrijgbaar in 19 talen, waaronder het Kroatisch, Chinees, Fins en Arabisch.

Het boek Vrienden van God behandelt belangrijke thema’s uit het christendom; de grootsheid van het dagelijks leven, de gave van de vrijheid, het belang van de deugden zoals nederigheid, onthechting, kuisheid, geloof, hoop, en liefde. Het boek is in duidelijke taal geschreven, voor iedereen toegankelijk.

Mgr. Álvaro del Portillo schrijft in het voorwoord: “Deze homilieën zijn een catechese over christelijke leer en leven waarin, sprekend over God, tegelijkertijd gesproken wordt met God”.

“Naast de eenvoud weerklinkt in deze geschriften voortdurend een vorm van overvloedige liefde voor God. De weg naar de heiligheid die Jozefmaria Escrivá ons voorhoudt, is geplaveid met een diep ontzag voor de vrijheid. De stichter van het Opus Dei genoot van de woorden van Augustinus waarmee de heilige bisschop van Hippo bevestigde dat ‘God van oordeel was, dat zijn dienaars beter dienden als zij Hem in vrijheid dienden’.”

Dezelfde uitgever heeft ook andere werken van de stichter van het Opus Dei uitgegeven in het Arabisch: De Weg, De heilige Rozenkrans, De Kruisweg en Als Christus nu langs komt.

Het boek is in het Nederlands verkrijgbaar bij Stichting de Boog (www.deboog.nl).