Urbi et Orbi: "Jezus is de Redder voor iedereen, voor alle naties en volken"

Paus Franciscus sprak tijdens zijn toespraak bij het Urbi et Orbi de hoop uit, dat Christus' "verlossende kracht zwaarden mag omsmeden tot ploegscharen, vernietiging in creativiteit, haat in liefde en tederheid. Dan zullen we met vreugde uitroepen: 'Onze ogen hebben uw redding gezien.'"

Van de paus
Opus Dei - Urbi et Orbi: "Jezus is de Redder voor iedereen, voor alle naties en volken"

Dierbare broeders en zusters, zalig kerstmis.

Jezus, de Zoon van God, de redder van de wereld, is voor ons, volgens de oude profetieën, uit een maagd geboren in Bethlehem. De naam van de maagd is Maria, de vrouw van Jozef.

Nederige mensen, vervuld van hoop in Gods goedheid, zijn degenen die Jezus herkennen en verwelkomden. Ook de herders, herkenden, geïnspireerd door de Heilige Geest, Jezus en zij haastten zich naar de grot om het kind te aanbidden. Ook de bejaarde en nederige Simeon en Anna werden door diezelfde Geest vervuld en zij herkenden in Jezus de Messias. Simeon riep uit: "Want met eigen ogen heb ik uw redding gezien, die God bewerkt heeft ten overstaan van alle volken." (vgl. Lk 2:30-31). Ja, broeders en zusters, Jezus is de Redder voor iedereen, voor alle naties en volken.

Ik vraag hem vandaag, de Redder van de wereld, om zijn ogen niet af te wenden van onze broeders en zusters in Irak en Syrië, die al veel te lang gebukt gaan onder het lijden van een slepend conflict en die, samen met andere etnische en religieuze groepen lijden onder brute vervolgingen. Dat Kerstmis hen hoop brengt, en niet alleen hen maar alle vluchtelingen en asielzoekers, kinderen, volwassen en ouderen uit deze regio en waar ook ter wereld. Dat onverschilligheid mag veranderen in nabijheid en afwijzing in gastvrijheid, opdat allen die nu lijden toegang krijgen tot de humanitaire hulp die nodig is om de ontberingen van deze winter door te komen, dat zij huiswaarts kunnen keren en waardig kunnen leven.

Dat de Heer onze harten opent voor vertrouwen, dat Hij vrede brengt in het Midden-Oosten, om te beginnen in het land die werd gezegend met zijn geboorte. Dat hij initiatieven blijft ondersteunen die de dialoog tussen Palestijnen en Israëli bevorderen.

Dat Jezus, Redder van de Wereld, al diegenen beschermt die lijden in Oekraïne, dat Hij ertoe bijdraagt dat hun geliefd land haat en geweld zal overwinnen en er nieuwe wegen mogen ontstaan van broederschap en verzoening.

Dat Christus, de Redder, vrede brengt in Nigeria, waar [zelfs deze uren] nog veel bloed vloeit en teveel mensen ten onrechte zijn beroofd van hun bezit, als gijzelaars worden vastgehouden of vermoord. Dat er vrede mag zijn in andere delen van Afrika, in Libië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en verschillende delen van de Democratische Republiek Congo. Ik roep alle politiek verantwoordelijken op om zich door dialoog in te zetten om verschillen te overbruggen en te bouwen aan een duurzame, broederlijke samenleving.

Dat Jezus de kinderen mag beschermen die het slachtoffer zijn van geweld, mensenhandel of gedwongen worden tot kind-soldaat; kinderen, zovele misbruikte kinderen. Dat hij troost mag bieden aan de families van de kinderen die vorige week omkwamen in Pakistan. Dat Hij allen nabij is die lijden aan ziekten, vooral de slachtoffers van de ebola-epidemie, in het bijzonder in Liberia, Sierra Leone en Guinee. Ik dank diegenen die de moed hebben de zieken en hun families nabij te zijn. Ik doe nogmaals een dringende oproep ervoor te zorgen dat de benodigde hulp en behandeling beschikbaar komt.

Het kind Jezus... Mijn gedachten gaan vandaag uit naar al die kinderen die zijn gedood of mishandeld, of het nu gaat om kinderen die gedood zijn in de moederschoot, voorgoed verstoken gebleven van de edelmoedige liefde van hun ouders om vervolgens begraven te worden in een cultuur van egoïsme, waarin geen ruimte is voor nieuw leven..... Of om ontheemde kinderen die als gevolg van oorlog en vervolging worden gebruikt en misbruikt, terwijl wij zwijgzaam toekijken... Ik denk ook aan de kinderen die het slachtoffer zijn van bomaanvallen, ook daar waar Gods Zoon geboren werd. Ook vandaag nog, schreeuwt hun machteloze stilte onder het zwaard van zovele hedendaagse Herodessen. Er vloeien waarachtig veel tranen vandaag, samen met de tranen van het kindje Jezus.

Dierbare broeders en zusters, dat de heilige Geest mag wonen in onze harten, dat wij in het kind Jezus, geboren in Bethlehem uit de maagd Maria, de verlossing mogen herkennen die God geeft aan ons, en aan iedere man, vrouw en alle volkeren op aarde.

Dat de kracht van Christus, die vrede brengt en dienstbaarheid, in de harten gevoeld mag worden van al diegenen die lijden als gevolg van oorlog, vervolging en slavernij. Dat deze goddelijke kracht, door zijn zachtmoedigheid, de hardheid wegneemt uit de harten van zovele mannen en vrouwen die in wereldsheid en onverschilligheid zijn ondergedompeld, de globalisatie van onverschilligheid. Dat zijn verlossende kracht zwaarden mag omsmeden tot ploegscharen, vernietiging in creativiteit, haat in liefde en tederheid. Dan zullen we met vreugde uitroepen: "Onze ogen hebben uw redding gezien."

Met deze gedachten wens ik u allen een Gelukkig Kerstmis!

  • Paus Franciscus
  • vertaling: Wilfred Kemp || RKK