Toevoegingen aan de Litanie van Loreto

Paus Franciscus voegde recent drie nieuwe titels voor Maria aan de litanie van de Heilige Maagd Maria, ook wel de Litanie van Loreto genoemd.

Van de paus en de Kerk
Opus Dei - Toevoegingen aan de Litanie van Loreto

In een brief van 20 juni 2020 aan alle voorzitters van bisschoppenconferenties schrijft kardinaal Sarah, voorzitter van de Congregatie voor de Eredienst en Sacramenten, dat de aanroepingen Mater misericoridae (Moeder van barmhartigheid), Mater spei (Moeder van de hoop) en Solacium migrantium (Troost van de migranten) moeten worden toegevoegd aan de litanie.

De nieuwe aanroepingen Mater misericordiae en Mater spei zijn terug te voeren op het aloude gebed Salve Regina. De aanroeping Solacium migrantium kent geen enkele historisch aanwijsbare bron van devotie, maar weerspiegelt wel de bijzonder aandacht van de Heilige Vader voor de migranten. Dit bleek ondermeer uit de boodschap van paus Franciscus voor de 102de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen in 2016. De paus schreef deze boodschap op 12 september 2015, Gedachtenis van de Heilige Naam van Maria.[1]

Toevlucht voor het volk van God

De litanie van de Heilige Maagd Maria is een goedgekeurd gebed voor de voorspraak van Maria sinds de 16e eeuw. Het bestaat uit het opnoemen van formele en informele titels van Maria, gevolgd door het verzoek, voor ons te bidden.

“Zelfs in deze tijd die gekenmerkt wordt door een gevoel van onzekerheid en schroom, neemt het volk van God haar toevlucht tot haar vol liefde en vertrouwen”, stelt de kardinaal. “Paus Franciscus verwelkomt het verlangen van het volk om de aanroepingen toe te voegen.”

Plaatsing binnen de litanie

De plaatsing van de nieuwe titels binnen de litanie is als volgt:

  • Mater misericordiae (Moeder van barmhartigheid) wordt ingevoegd na Mater Ecclesiae (Moeder van de Kerk).
  • Mater spei (Moeder van de hoop) wordt ingevoegd na Mater divinae gratiae (Moeder van de goddelijke genade).
  • Solacium migrantium (Troost van de migranten) volgt voortaan na Refugium peccatorum (Toevlucht van de zondaars).

Toevertrouwen

Sarah zegt dat “de Kerk als een pelgrim door de geschiedenis naar het hemels Jeruzalem loopt in een onscheidbare vereniging met Christus haar Bruidegom en Redder en zich toevertrouwd aan haar die het woord van de Heer geloofde”.

“We weten van het Evangelie dat de leerlingen van Jezus in feite vanaf het begin haar prezen als de ‘gezegende onder de vrouwen’ en rekenden op haar moederlijke voorspraak”, schrijft Sarah.


AAN DE VOORZITTERS VAN DE BISSCHOPPENCONFERENTIES OVER DE AANROEPINGEN "MATER MISERICORDIAE", "MATER SPEI" EN "SOLACIUM MIGRANTIUM" DIE IN DE LITANIE VAN LORETO INGEVOEGD WORDEN

Uwe eminentie,

Uwe excellentie,

Als pelgrim naar het Heilige Jeruzalem van de hemel, om onafscheidelijk te genieten van de gemeenschap met Christus, haar echtgenoot en de Heiland, bewandelt de Kerk de wegen van de geschiedenis, vertrouwend op haar die het Woord van de Heer geloofde. We weten uit het Evangelie dat de discipelen van Jezus in feite vanaf het begin hebben geleerd om de "gezegende onder de vrouwen" te prijzen en te rekenen op haar moederlijke voorspraak. De titels en aanroepingen die de christelijke vroomheid in de loop der eeuwen heeft voorbehouden aan de Maagd Maria, de bevoorrechte en zekere weg naar de ontmoeting met Christus, zijn talloos. Zelfs in de huidige tijd, die gekenmerkt wordt door gevoel van onzekerheid en verbijstering, wordt het devoot beroep op haar, vol genegenheid en vertrouwen, vooral gevoeld door het volk van God.

Met betrekking tot dit sentiment en het verwelkomen van de geuite verlangens, wil Paus Franciscus bepalen dat in de formulering van de litanie van de Heilige Maagd Maria, genaamd "De Litanie van Loreto", de aanroepingen "Mater misericordiæ - Moeder van barmhartigheid", "Mater spei - Moeder van hoop" en "Solacium migrantium - Troost van de migranten" moeten worden ingevoegd.

De eerste aanroeping wordt na "Mater Ecclesiae - Moeder van de Kerk" geplaatst, de tweede na "Mater divinae gratiae - Moeder van de goddelijke genade", de derde na "Refugium peccatorum - Toevlucht van de zondaars".

Met alle goede wensen en vriendelijke groeten willen wij deze kennisgeving aan u toevertrouwen voor uw informatie en toepassing.

U groetende in de Heer

Robert Kard. Sarah
Prefect

+Arthur Roche
Aartsbisschop, Secretaris


[1] Paus Franciscus. Migranten en vluchtelingen dagen ons uit. Het antwoord van het Evangelie van Barmhartigheid. 102de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen - 17 januari 2016