Ratzinger: de heiligen zijn geen ‘helden’ maar vrienden van God

Bij de presentatie van het boek van Giuseppe Romano “Opus Dei – Il messagio, le opere, le persone” (uitgeverij "San Paolo") in Rome op 14 maart zei kardinaal Joseph Ratzinger dat met heldhaftige deugdzaamheid niet wordt bedoeld dat de persoon een soort ‘training in heiligheid’ heeft gevolgd.

Rome. De boodschap die de zalige Josemaría Escrivá de Balaguer heeft nagelaten is “van groot belang”. Het is een boodschap die tegen de stroom ingaat en geldig is voor de mens van vandaag en morgen. “De boodschap nodigt uit tot vertrouwen in en vriendschap met God”.

Kardinaal Joseph Ratzinger weidde gisteren in Rome geen geschreven tekst aan de stichter van het Opus Dei, maar alleen “woorden die uit het hart komen”. Hij sprak in de aula magna van het Augustianum bij gelegenheid van de presentatie van Opus Dei – Il messagio, le opere, le persone. Het boek is enkele maanden voor de heiligverklaring van Escrivá, die op 6 oktober zal plaatsvinden, verschenen. Zoals de titel aangeeft gaat het boek in op de doelstellingen en de praktijk van het Opus Dei en legt het de intriges en ‘legendes’ rond het Werk bloot.

In aanwezigheid van de auteur Giuseppe Romano en de adjunct-directeur van San Paolo libri Elio Guerriero, uitte Ratzinger zijn “waardering voor de heilige en zijn werk”. De kardinaal ging in op de betekenis van de naam die de stichter aan zijn instelling heeft gegeven en zei dat Escrivá de Balaguer in zekere zin “de grote bekoring van onze tijd” heeft overwonnen, namelijk het idee “dat God zich na de Big-Bang heeft ‘teruggetrokken’ en zich niet meer interesseert voor onze alledaagse aangelegenheden”. Escrivá nodigt ons echter uit om te ontdekken “dat God altijd werkt” en dat “wij ons gewoon tot zijn beschikking moeten stellen”. “Dat is – zo zei de kardinaal – een boodschap van groot belang voor de huidige mens.”

Aldus, zo ging de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer verder, begrijpt men ook de waarde van de heiligheid en van de universele oproep tot de heiligheid, die voortdurend door de stichter van het Opus Dei in herinnering zijn gebracht. “Als gesproken wordt over de heldhaftige deugdzaamheid van iemand – legde de kardinaal uit, daarbij terloops aangevend dat deze uitdrukking tekortschiet – dan wordt daar niet mee bedoeld dat die persoon een soort ‘training in heiligheid’ heeft gevolgd, maar dat de aanwezigheid van God zich in zijn leven heeft gemanifesteerd.” Volgens Ratzinger “betekent heiligheid niet dat je beter bent dan de ander; heilig zijn is niets anders dan zich ter beschikking van God te stellen en met Hem te spreken als een vriend”. Dat is de grote boodschap die de Spaanse heilige ons meegeeft: “Josemaría Escrivá de Balaguer – stelde de kardinaal vast – zegt ons dat wij allemaal heilig kunnen worden. Hij heeft ons dit uit eigen ervaring laten zien door God in hem te laten handelen, door Gods vriend te zijn, door Zijn hand nooit los te laten in de overtuiging dat God de ware vriend van ieder is.”

In het openingswoord van de boekpresentatie omschreef Elio Guerriero Escrivá als “een buitengewone persoonlijkheid van de huidige Kerk”, die het belang van de arbeid als middel tot evangelisatie en persoonlijke heiliging benadrukte.

Salvatore Mazza // Avvenire