Paus moedigt jongeren aan tot engagement en liefde

Paus Benedictus XVI sprak op 1 september meer dan 300.000 jongeren toe. Christenen moeten centra vormen “in de periferie en zo helpen die dingen op te lossen die de grote politiek kennelijk niet in staat is op te lossen.”

Paus Benedictus XVI wordt begroet door jongeren in Loreto (foto: AP / Pier Paolo Cito)

"De Kerk kent geen randgroepen, sluit niemand uit." Dat heeft Paus Benedictus XVI zaterdagavond 1 september tegenover meer dan 300.000 jongeren in Loreto (Italië) gezegd. Op een veld in de buurt van dit Italiaanse Mariaheiligdom begon zaterdag 1 september de bijeenkomst van de jongeren, dat als een etappe op weg naar de Wereldjongerendag 2008 in Sydney beschouwd wordt. Benedictus ging zondag 2 september naar Lorato en vierde samen met de jongeren een gebedswake.

Er waren meer jongeren gekomen dan verwacht werd, die onder het genot van het zomerweer aan de gebedswake in Loreto (bij Ancona) deelnamen. De Paus antwoordde in een vrije toespraak (hij had een tekst voorbereid maar deze terzijde gelegd) op de vragen van de jongeren en moedigde hen aan om deel te nemen aan een maatschappelijke engagement en tot een leven zonder angst te hebben voor de toekomst.

Christenen moeten centra vormen: “in de periferie en zo helpen die dingen op te lossen die de grote politiek kennelijk niet in staat is op te lossen. Tegelijk moeten we eraan denken dat, ongeacht de concentraties aan macht in de maatschappij van nu, het verlangen naar solidariteit, naar rechtvaardigheidszin en naar engagement en creativiteit van iedereen groot is.”

(foto: AP / Pier Paolo Cito)

Veel jongeren voelen zich in hun geloof alleen gelaten, kerkelijke gemeenschappen geven de jongeren echter kracht: “Het is tegenwoordig moeilijk om met je vrienden over God te spreken en misschien is het nog veel moeilijker, wanneer het om de Kerk gaat, omdat ze in God alleen maar de beperking van onze vrijheid zien, een God van de geboden en verboden en in de Kerk de institutie zien, die onze vrijheid beperkt en die ons verboden oplegt. Maar wij weten juist de levende Kerk zichtbaar maken, niet dit idee van een machtscentrum in de Kerk met die uiterlijke etiketten, maar juist een gemeenschap onderweg, waarin men – ondanks alle problemen van het leven, die er zijn – beleeft, dat de vreugde van het leven uit haar voorkomt.”

In zijn preek bevestigde de Paus nogmaals de waarde van het huwelijk en het gezin. Van Maria moeten de jonge christenen de schoonheid van de liefde leren, zei de Paus, en waarschuwde ervoor egoïstische opvattingen te hebben van relaties.

"Kijkend naar Maria leren we de schoonheid van de liefde te ontdekken, echter niet de liefde van een "weggooi-artikel", voorbijgaand en bedriegend, gevangen in een egoïstische en materialistische mentaliteit. Het is echter een schoonheid van echte en diepe liefde".

RKdocumenten.nl