Paus groet UNIV-studenten

Paus Franciscus groette op 23 maart 3.000 jonge studenten, deelnemers aan de 40ste editie van het UNIV-Forum, tijdens de algemene audiëntie op het Sint Pietersplein. Hij vroeg de aanwezigen te bidden voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Brussel.

Om 10 uur in de morgen waren ongeveer 3.000 jongeren, deelnemers aan de 40ste editie van het UNIV-Forum, aanwezig bij de algemene audiëntie met paus Franciscus op het Sint Pietersplein. De Heilige Vader begroette na zijn toespraak Forum-deelnemers. Het universiteitsforum werd georganiseerd de Prelatuur van het Opus Dei.

Paus Franciscus, die iedereen vroeg te bidden voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Brussel, sprak tijdens de audiëntie over de immense liefde die Christus toonde tijdens de gebeurtenissen van het Paas Triduüm, die hij omschreef als “een groot mysterie van liefde en barmhartigheid.”

“Onze woorden zijn arm en schieten tekort om het in zijn volheid te kunnen vertolken,” aldus de Heilige Vader. “Misschien kan de ervaring van een weinig bekend meisje ons ter hulp komen, zij heeft sublieme bladzijden geschreven over de liefde van Christus. Haar naam is Juliana van Norwich, ze was ongeletterd, dit meisje dat visioenen had van het lijden van Christus en die, nadat ze kluizenares was geworden, in eenvoudige maar diepe taal de betekenis van de barmhartige liefde heeft beschreven. Zij zei het volgende: “Toen vroeg onze goede Heer mij: ‘Ben je blij dat ik voor jou geleden heb?’ Ik zei: ‘Ja, goede Heer, en ik dank je zeer; ja, goede Heer, wees gezegend’. Toen zei Jezus, onze goede Heer: ‘Als jij blij bent, ben Ik het ook. Voor jou geleden te hebben, is voor mij een vreugde, een geluk, een eeuwige blijdschap; en moest Ik nog meer kunnen lijden, Ik zou het doen”. Zo is onze Jezus, die aan ieder van ons zegt: “Moest ik voor jou nog meer kunnen lijden, Ik zou het doen”.”

“Hoe mooi zijn deze woorden! Ze helpen ons de werkelijk oneindige en onbegrensde liefde die de Heer heeft voor ieder van ons te begrijpen. Laten we ons bekleden met deze barmhartigheid die ons tegemoet komt; laten we in deze dagen, terwijl we de blik gevestigd houden op het lijden en de dood van de Heer, in ons hart de grootheid van zijn liefde ontvangen, op zaterdag, zoals Onze - Lieve - vrouw, in stilte, in verwachting van de verrijzenis.”

Wat is UNIV?

Elk jaar biedt UNIV duizenden studenten van universiteiten uit alle delen van de wereld de mogelijkheid om de Goede Week in Rome, dichtbij de paus, door te brengen. Ze maken er kennis met de culturele en historische schatten van de stad en lopen in de voetsporen van de eerste christenen. UNIV startte in 1968 op initiatief van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei.

In 2016 is het thema van de bijeenkomst “De impact van het gezin”.

De voorzitter van UNIV 2016, de Nederlander Martijn Pouw, zei: “In deze tijd, gekenmerkt door economische en culturele crisis, waarin mensen gemakkelijk kunnen worden buitengesloten, is de getuigenis van het gezin noodzakelijker dan ooit. Het gezin is het fundament van het algemeen welzijn. Het is juist in het gezin waar mensen leren om boven hun persoonlijke belangen uit te stijgen en zorg leren dragen voor anderen. UNIV 2016 wil een bijdrage leveren om de gezinswaarden te verdiepen en om een meer menselijke samenleving te stimuleren die een antwoord geeft op de diepste noden van de menselijke persoon.”

Meer informatie over het Forum is beschikbaar via https://www.univforum.org.

De prelatuur van het Opus Dei organiseert voor de deelnemers aan UNIV de activiteiten ten aanzien van de christelijke vorming. Als een teken van dankbaarheid voor het Jubileumjaar van de Barmhartigheid, zullen de deelnemers geld inzamelen en dat aan paus Franciscus overhandigen ten behoeve van de sociale initiatieven van de paus.