Paus Benedictus XVI: De kerk leeft en de kerk is jong!

VATICAANSTAD – Met het ontvangen van het pallium en de vissersring is het pontificaat van paus Benedictus XVI vandaag officieel begonnen.

In zijn homilie ging de paus vooral in op Christelijke eenheid en jongeren, kernpunten van zijn voorganger. Hij vroeg alle gelovigen om samen met de heiligen te bidden voor zijn zware taak.

De paus maakte een geconcentreerde indruk toen hij onder een daverend applaus het sint Pietersplein opliep. Een half miljoen mensen waren in Rome om de plechtigheid bij te wonen, onder wie 100 000 Duitsers. De menigte scandeerde de naam van de nieuwe paus, die dat rustig over zich heen liet komen.

In de lezingen was er aandacht voor het herderschap en de bijzondere positie van Petrus. Het evangelie werd naast het Latijn ook in het Grieks gelezen, om de verbondenheid van de kerken van Oost en West uit te drukken.

Pallium en vissersring

Kardinalen baden voor de paus en boden hem het pallium en de vissersring aan. Het pallium is van het type dat in de vroege kerk gedragen werd. De vissersring is het teken van pauselijke macht. Na deze korte plechtigheid zegende de paus de menigte met het evangelieboek.

Gelijk na de installatie betuigde een vertegenwoordiging van kardinalen, bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen en leken gehoorzaamheid aan de nieuwe paus. Benedictus XVI nam de tijd voor iedereen en leek een beetje te ontspannen.

Geen regeringsprogramma

De twee kernpunten van Benedictus’ preek waren Christelijke eenheid en jongeren. Hij verwelkomde daarom ook bijzonder de “schapen die niet tot deze kudde behoren.” De paus bad daarbij: “Geef dat wij weer één kudde met één herder zullen zijn. Sta niet toe dat uw net scheurt, help ons om dienaren van eenheid te zijn!”

De paus gaf aan dat de taak van het hoeden van de hele kerk te zwaar is om alleen te dragen. Daarom vroeg hij om gebed van alle heiligen en van de gelovigen, die ook deel uitmaken van de gemeenschap van de heiligen.

Benedictus XVI gaf aan geen regeringsprogramma te willen presenteren. “Ik moet niet doen wat ik wil, maar met de hele kerk luisteren naar wat de Heer wil,” lichtte hij zijn besluit toe. De paus riep de mensheid op om God opnieuw te ontdekken om zo de wereld een betere plaats te maken. Nu is de wereld nog vaak gevangen in “woestijnen” van armoede en pijn.

Jongeren

Aan het slot van zijn preek keek de paus terug op de woorden die Johannes Paulus II sprak bij zijn verkiezing: “Wees niet bang, open de poorten voor Christus.” De paus zei te begrijpen dat mensen bang zijn niets te verliezen als ze zich volledig aan Christus geven. Maar, zo zei hij tot de jongeren: “Wees niet bang voor Christus. Hij pakt niets van jullie af, maar hij geeft je alles. (…) Open de deuren voor Christus en je zult het echte leven vinden.”

De jongeren reageerden enthousiast met “Viva il papa” en het al vlaggenzwaaiend scanderen van zijn naam. Het lijkt er dus op dat deze paus goed ontvangen zal worden door de jongeren als hij in augustus de Wereldjongerendagen in Keulen bezoekt, zijn eerste buitenlandse reis.

RKnieuws.net